ЕС се нуждае спешно от ускоряване на иновациите

Среща на DIGITAL SME Alliance в Брюксел подчерта ролята на МСП за постигане на технологично лидерство на ЕС (снимка: БАСКОМ)

За постигане на европейско технологично лидерство до 2030 г. ще работи Европейският дигитален алианс на малките и средни предприятия (DIGITAL SME Alliance), който проведе първата си среща на високо ниво в Брюксел. От българска страна в срещата участва Георги Брашнаров, представил на софтуерната асоциация БАСКОМ.

„Европа не бива да губи повече време в надпреварата за технологично лидерство с останалите световни конкуренти. Нуждаем се от ускоряване на процесите във всички сфери – от регулациите до иновациите с фокус върху второто”, заяви Брашнаров.

По неговите думи, ЕС трябва да покаже много по-смело визионерство, включително да даде категоричен отговор на рисковете, като например високата концентрация на пазара на базовите модели на изкуствен интелект. Това е „риск, пред който се изправяме със страшна сила”, предупреди Брашнаров.

Делът на ЕС в световния пазар на ИКТ е намалял наполовина през последните десет години, от 21,8% през 2013 г. на 11,3% през 2022 г., посочи президентът на DIGITAL SME Alliance – Оливер Грюн.

„Ние разчитаме на вноса от чужди държави за 80% от нашите цифрови продукти. Очевидно е, че старият начин на правене на нещата не работи и че се нуждаем от нов план за ръководено от МСП технологично лидерство”, допълни той.

„Нуждаем се от ускоряване на процесите във всички сфери – от регулациите до иновациите”, заяви Георги Брашнаров (снимка: БАСКОМ)

Малките и средни предприятия имат ключова роля за преквалификацията и повишаването на дигиталните умения, както и съществен принос в предоставяне на услуги и подкрепа за дигитализацията на други организации, подчертаха участниците в срещата. Те наблегнаха и на цялостния принос на цифровите решения за климатично неутрално бъдеще.

На срещата бяха връчени наградите DIGITAL SME Awards на МСП, разработващи дигитални решения с положително въздействие върху три категории: зелени политики, дигитални умения и общество. Сред отличените е българската компания Телерик Академия в  категория „Дигитални умения”.

Коментар