Разчитането на мозъка – пазар за милиарди долари

Технологиите за “четене” на мозъка стават все по-популярни, но се предпочитат неинвазивните системи (снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът за системи за мониторинг на мозъка се оценява, от гледна точка на приходите, на стойност 3,5 милиарда долара през 2023 г. и е готов да достигне 4,8 милиарда долара до 2028 г., нараствайки с по 6,3% средно годишно в периода до 2028 г. Факторите за този растеж включват ескалиращата поява и разпространение на неврологични разстройства, повишената осведоменост около невродегенеративните заболявания, ръстът на травматичните мозъчни наранявания и разширеното използване на мозъчен мониторинг в клинични изпитвания.

Докато редица компании експериментират с мозъчни импланти за контрол на външна апаратура, някои далеч по-обикновени технологии за „четене“ на мозъка стават все по-популярни. Това важи преди всичко за неинвазивните системи. Причините за популяризирането им се коренят в нарастването на невродегенеративните заболявания и мозъчните травми, разкрива нов анализ на Markets and Markets.

Неинвазивни технологии

От гледна точка на процедурите, които се прилагат за използване на системите за мозъчно „разчитане“, глобалният пазар е разделен на две: инвазивни и неинвазивни технологии. Неинвазивните процедури за момента съставляват най-големия дял от пазара на решения за мозъчен мониторинг (към 2022 г). Най-вече това се дължи на по-ниските рискове от усложнения, инфекции и нежелани странични ефекти в сравнение с инвазивните методи. Безопасността прави неинвазивните процедури по-приемливи, особено в случаите, когато е необходимо непрекъснато или пък повтарящо се наблюдение.

Фиксираните устройства са предпочитани

Ако устройствата за „разчитане“ на мозъка могат условно да се разделят на фиксирани, преносими и постоянно носими, то фиксираните устройства представляват най-големия дял от пазара за мозъчен мониторинг засега. Тенденцията се дължи на установеното им присъствие и употреба в клинични условия – болници, специализирани здравни заведения и изследователски институции. Фиксираните устройства често се считат за стандарт за цялостен мониторинг на мозъка поради тяхната точност, надеждност и разширени функционалности.

Топ-фактор: травматичните мозъчни увреждания

Медицинските състояния, които са в основата на бума на системи за мозъчно „разчитане“, включват: травматично мозъчно увреждане (ТМУ), инсулт, деменция, главоболие, нарушения на съня, болест на Паркинсон, епилепсия, болест на Хънтингтън и други. Травматичното мозъчно увреждане (ТМУ) е най-силният движещ фактор за пазара на системи за „разчитане“ на мозъка от гледна точка на медицинско състояние. Един от основните двигатели, допринасящи за значителния пазарен дял на този сегмент, е нарастващото глобално разпространение на ТМУ. Увеличението създава значително търсене на решения за управление на такива случаи, което налага широкото използване на устройства за наблюдение на мозъка.

Болниците са най-активни

Когато става дума за крайните потребители, потребителите на устройства за мозъчен мониторинг са болници, неврологични центрове, диагностични центрове, клиники и други. Болничният сегмент държеше най-големия глобален пазарен дял за наблюдение на мозъка през 2022 г. Наблюдението на мозъка изисква сложни процедури, включващи скъпи и сложни устройства, налични предимно в болнични условия. Освен това болниците имат значително по-голям брой пациенти, отколкото по-малките клиники и други типове потребители.

Освен това разходите за поддръжка, свързани с устройствата за наблюдение на мозъка, значително натоварват бюджетите, а здравните заведения и по-специално болниците могат да си позволят да управляват такива разходи. В резултат, устройствата за наблюдение на мозъка преобладаващо намират употреба в болниците, което допринася за тяхното господство и по-голям пазарен дял в този сегмент.

Северна Америка е сърцето на технологичното развитие

Що се касае до регионалното разпределение на развитието на технологиите, Северна Америка държи най-големия дял от глобалния пазар за мониторинг на мозъка през 2022 г., докато Азиатско-тихоокеанският регион се очаква да бъде най-бързо развиващият се регион през прогнозния период. Големият дял на пазара за мониторинг на мозъка в Северна Америка се дължи на нарастващия брой клинични изпитвания на продукти за мониторинг на мозъка, голяма популация пациенти с целеви заболявания, силното присъствие на производители на устройства в региона и наличието на значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, които се нуждаят от развитието на мозъчния мониторинг.

Коментар