Иновативно устройство подобрява обслужващите роботи

Active Caster е многопосочно моторизирано задвижване за коботи и обслужващи роботи
(снимка: NSK)

Ново устройство Active Caster, разработено от компанията NSK, повишава мобилността на колаборативните роботи (коботи). Многопосочното моторизирано задвижване е готово за използване в широк спектър от приложения на коботи и обслужващи роботи и може да помогне на държавите, които са изправени пред проблемите със застаряващото население и недостига на работна ръка.

Задвижващите колела Active Caster са подходящи за използване в непосредствена близост до хора. Това са интелигентни, тихи и компактни устройства, които се монтират на обслужващи роботи. В момента устройствата преминават полеви тестове и скоро могат да изиграят важна роля за работните места в цял свят. Обслужващите роботи, които взаимодействат с хората, са изцяло нова област, която носи преки ползи за редица индустриални отрасли, включително логистиката и медицината.

Болниците и лечебните заведения, например, изискват от персонала си да изпълнява много физически натоварващи задачи, за да подпомогнат възстановяването на пациентите. Тук устройствата Active Caster могат да влязат в ролята на обслужващи роботи чрез автоматизирано задвижване на медицински колички, транспортиране на медицински консумативи и носилки, както и за намаляване на общото натоварване в тези напрегнати условия.

Тази способност може да се окаже жизненоважна за много развити икономики по света, които имат застаряващо население и регистрират недостиг на работна ръка. На такива места коботите и обслужващите роботи с колела Active Caster могат скоро да станат необходими за автоматизиране на повтарящи се и ръчни задачи, докато хората се съсредоточават върху работните дейности с по-висок приоритет.

Потенциални приложения са свързани и с помощта на хора с ограничена подвижност. Тук колелата Active Caster могат да станат част от управлението на робота, за да улеснят придвижването на хората, или на автономно движеща се количка, която се използва за пренасяне на различни неща в рамките на дома.

Active Caster на NSK разполагат с по два двигателя на колело
(снимка: NSK)

В момента задвижванията Active Caster на NSK преминават експлоатационни изпитания, които включват използването им при различни повърхности, като неравни подове, килими, изпъкнали и наклонени повърхнини. Екипът иска да се убеди, че продуктът може да улеснява движението във всички посоки, да носи тежки товари и да преодолява наклони по най-предизвикателния терен.

Active Caster разполагат с по два двигателя на колело и контролират управлението и движението чрез разликата в техните скорости на въртене. Разработчиците на компанията ще продължат да развиват дизайна, като прилагат силните страни на NSK в лагерните технологии и смазването.

Коментар