10 фактора, които променят ролята на ИТ директора

ИТ директорите трябва непрекъснато да се развиват, за да докажат своето лидерство и да определят дневния ред за промяна (снимка: CC0 Public Domain)

Прогнозите за ролята на ИТ директора през 2024 година варират, но повечето експерти са съгласни, че CIO-тата ще продължат да се сблъскват с бързия напредък на технологиите, нарастващото търсене на иновации и необходимостта от подобряване на ефективността.

Анализаторите са съгласни, че и през настоящата година най-сериозното предизвикателство пред ИТ директорите ще бъде бързият технологичен напредък, наред с още няколко фактора, на които обръща внимание TechTarget.

Фактор 1. Нарастващ интерес към новите технологии

ИТ директорите трябва не само да управляват ефективно, но и да разбират широк набор от нови технологии. Проучванията показват, че тази година компаниите ще инвестират в:

  • роботизирана автоматизация на процеси (RPA)
  • платформи с малко код/без код
  • решения за управление на данни
  • изкуствен интелект
  • интернет на нещата

Това означава, че ИТ директорите ще трябва първо да разберат тези технологии и да обяснят на своите служители, че новите технологии няма да решат всички проблеми и че, освен това, са свързани с определени рискове.

Фактор 2. Генеративен AI и AI като цяло

Въздействието на AI технологиите върху ИТ директорите ще бъде значително и през настоящата година. ИТ отделите вече се борят с много предизвикателства, свързани с изкуствения интелект – от стимулиране на иновациите до управление на рисковете, свързани с използването на AI от страна на служителите.

През 2024 г. ИТ директорите ще трябва да помогнат на колегите си да се адаптират към трансформацията, предизвикана от AI, и да се справят с опасенията на обществото около него.

Фактор 3. Бизнесът инвестира още повече в технологии

През 2024 г. компаниите ще увеличат инвестициите си в технологии. Това означава, че ИТ директорите ще трябва да вземат предвид тази тенденция, когато разработват планове и стратегии.

Освен това, поради достъпността на технологиите, всеки – не само ИТ директора – може да ги купи, което повдига редица въпроси, изискващи съгласуване. Следователно, ИТ директорите трябва непрекъснато да се развиват, за да докажат своето лидерство и да определят дневния ред за промяна.

Фактор 4. Икономическа несигурност

ИТ директорите също са засегнати от икономическата несигурност, която може да създаде предизвикателства при разработване на планове и стратегии за информационни технологии.

Проблемите с икономическата стабилност и възможната рецесия принуждават ИТ директорите да мислят за възможни промени и адаптиране към новите условия. Те също така изпитват по-голям натиск да предоставят повече стойност, като същевременно поддържат ниски разходи.

Фактор 5. По-добри резултати с по-малко разходи

ИТ директорите са под натиск да вършат повече работа с по-малко ресурси. Увеличенията на бюджета могат да бъдат загубени, поради инфлация, така че ИТ лидерите трябва да обърнат специално внимание на оптимизирането и намаляването на разходите.

CIO-тата също така ще трябва да отделят повече време за рационализиране на своята ИТ среда и премахване на излишните ресурси.

Фактор 6. Иновации

Иновациите ще продължат да играят ключова роля в работата на ИТ директорите през 2024 г. Тяхната дейност ще изисква балансиране между управлението на оперативния технологичен отдел и инвестиции в бъдещето. Сред технологичните тенденции тази година се наблюдават:

  • нарастващо търсене на Kubernetes
  • миграция на база данни към облака
  • инфраструктурата като код

ИТ директорите ще трябва да решават проблеми, които ще спестят пари и ще осигурят ефективност, докато инвестират в технологии и иновации.

Фактор 7. Ролята на ИТ в бизнеса при споделена отчетност

Ролята на ИТ отделите в предприятията се промени. Сега това не е само бек-офис функция, а отдел, който активно взаимодейства с бизнеса. CIO-тата ще трябва да намерят баланс между организационната ефективност и иновациите, съпътстващи всички процеси на дигитална трансформация.

Фактор 8. Киберзащита

Киберсигурността продължава да бъде основен приоритет за ИТ директорите. В допълнение към вътрешните и външните заплахи, те трябва също така да гарантират, че стандартите за поверителност на данните са изпълнени, независимо от изискванията на клиенти или други страни. С нарастващото използване на изкуствения интелект, постигането на успех в тази област стана още по-трудно.

През 2024 г. ИТ директорите ще продължат да си сътрудничат с професионалистите по информационна сигурност за внедряване на нови технологии и по-модерни подходи за киберзащита, включително модел на сигурност с нулево доверие.

Фактор 9. Обработка на данни

Науката за данни също ще продължи да привлича повече внимание от страна на CIO-тата. Проучванията показват, че тази година 78% от ИТ директорите планират да увеличат инвестициите си в бизнес разузнаване и анализ на данни.

Това не е изненадващо, тъй като ръководителите все повече осъзнават, че данните са техният най-ценен актив и може да им помогнат да подобрят представянето си и да се откроят на пазара.

Фактор 10. Кадрови въпроси

Въпреки шумните съкращения в технологичните компании през миналата година, търсенето на технологични таланти остава силно и вероятно ще остане такова през цялата 2024 г.

Голямото търсене и недостигът на квалифицирани специалисти ще повишат разходите за привличане и задържане на таланти и следователно ще принудят ИТ директорите да обърнат специално внимание на своите кадрови стратегии.

Коментар