Две трети от компаниите използват работещи на свободна практика

Много компании използват гъвкави политики за наемане, заплащане и работа, за да увеличат способността си да отговорят на промените в бизнес климата. Гъвкавият трудов пазар е важен елемент от стратегията на ЕС за по-динамична и конкурентоспособна Европа, показва проучване на Eurofound, базирана в Дъблин изследователска агенция.

Приблизително две трети от компаниите използват работещи на свободна практика или друг вид временна помощ, а повече от половината наемат поне едно лице на срочен договор. Анкетата е проведена сред 27 000 работодатели от държавния и частния сектор в страните-членки на Съюза, Хърватия, Турция и Македония.

Широко разпространено е и непълното работно време. Две трети от анкетираните компании предлагат работа на непълно време, но при изискващите висока квалификация позиции това все още е рядкост.

Малко повече от една трета от работодателите предлагат заплащане, свързано с резултатите, а едва 14% от анкетираните частни фирми имат схеми за споделяне на печалбите.

Гъвкавостта е нож с две остриета. Около 56% от европейските компании (спрямо 48% преди пет години) позволяват на своите служители да организират работното си време в съответствие с техните лични ангажименти.

Проучването е извършено през пролетта на 2009 г., когато рецесията засегна трудовия пазар. Работодателите са съобщили за влошаване на условията за работа в някои държави. Окончателните резултати от изследването се очакват през март.

Коментар