Език за програмиране на Google набира скорост

Нов език за програмиране на Google набира бързо популярност. В рейтинга за януари, изготвен от Tiobe Software, той се изкачва на 13-то място.

Go поддържа многопоточно програмиране и паралелни изчисления, което позволява на разработчиците да натоварват ефективно днешните многоядрени процесори.

За сравнение, отдавна съществуващият Apple Objective-C заема 12-та позиция в класацията. Лидери са добре известните Java, C, PHP, C++, Visual Basic, C#, Python, Perl, JavaScript, Ruby и Delphi.

Съотношението на обектно-ориентираните езици към процедурните е 54,6% към 41,5%. Функционалните и логическите заемат съответно 2,8% и 1,1%. Езиците със статична типизация изпреварват динамичните в съотношение 59,2% към 40,8%.

Рейтингът на Tiobe Software се базира на резултатите от търсене в интернет, при които се указва конкретен език за програмиране. Макар и оспорван от специалистите, рейтингът има значително влияние, тъй като показва тенденциите и предпочитанията на разработцичите.

Коментар