Изхвърляме 5 пъти повече е-боклук, отколкото можем да рециклираме

Генерирането на електронни отпадъци нараства със скорост от 2,6 милиона метрични тона годишно (снимка: CC0 Public Domain)

Създаваме електронни отпадъци почти пет пъти по-бързо, отколкото ги рециклираме, според доклад на ООН, публикуван през седмицата. Правото на поправка на електрониката трябва да стане задължение, ако искаме да не затънем в е-боклук.

Докато рециклирането на електронни отпадъци има ползи, които се оценяват на 23 милиарда долара монетизирана стойност от избегнати емисии на парникови газове и 28 милиарда долара възстановени материали като злато, мед и желязо, то също има цена – 10 милиарда долара, свързани с обработката на електронни отпадъци, и 78 милиарда долара външни разходи за хората и околната среда.

Като цяло, това поставя нетните годишни парични разходи за електронни отпадъци на ниво от 37 милиарда долара, отбелязва The Register в анализ на доклада на ООН. Очаква се този разход да достигне 40 милиарда долара до 2030 г., ако не бъдат направени подобрения в управлението на електронните отпадъци и политиките.

Глобалният мониторинг на електронните отпадъци (GEM) за 2024 г. е изготвен от Международния съюз по телекомуникации на ООН (ITU) и Института на ООН за обучение и изследвания (UNITAR). Докладът разкрива, че генерирането на електронни отпадъци – изхвърлени устройства с щепсел или батерия – нараства със скорост от 2,6 милиона метрични тона годишно и се очаква да достигне 82 милиона тона до 2030 г., от 62 милиона тона през 2022 г.

Тези 62 милиона тона, според доклада, биха запълнили 1,55 милиона 40-тонни камиона, които приблизително биха обиколили екватора – ако ги паркирате от край до край и асфалтирате съответните океани. 

От 62 милиона тона електронни отпадъци, генерирани в световен мащаб през 2022 г., приблизително 13,8 милиона тона са били документирани, събрани и правилно рециклирани. Твърди се, че други 16 милиона тона са били рециклирани чрез недокументирани канали в страни с висок и среден доход с развита инфраструктура за управление на отпадъците.

Изчислено е, че още 18 милиона тона са били преработени в страни с ниски и средно ниски доходи без развити системи за управление на електронни отпадъци, чрез които се освобождават токсични химикали. Твърди се, че последните 14 милиона тона са били изхвърлени, за да се озоват главно в сметищата.

Степента на създаване и рециклиране на електронни отпадъци варира според региона. В Европа генерирането на електронни отпадъци на глава от населението е 17,6 кг, а рециклирането е 7,5 кг. В Океания е съответно 16,1 кг и 6,7 кг. В Северна и Южна Америка двете стойности са 14,1 кг и 4,2 кг.

Средният годишен процент на официално събиране и рециклиране в Европа е 42,8%, в сравнение с 41,4% в Океания, 30% в Америка, 11,8% в Азия и 0,7% в Африка.

Докладът призовава за по-силно формално управление на електронните отпадъци и настоява политиците да се уверят, че инициативите за насърчаване на възобновяемата енергия няма да подкопаят опасенията за околната среда. Отбелязва се, например, че електронните отпадъци от фотоволтаични панели за генериране на слънчева енергия ще се учетворят – от 0,6 милиона тона през 2022 г. на 2,4 милиона тона през 2030 г.

„От изхвърлени телевизори до изхвърлени телефони, огромно количество електронни отпадъци се генерират по света”, казва Космас Лъкисън Завазава, директор на Бюрото за развитие на телекомуникациите на ITU.

„Най-новите изследвания показват, че глобалното предизвикателство, породено от електронните отпадъци, тепърва ще нараства. Тъй като по-малко от половината свят прилага и налага подходи за управление на проблема, това предизвиква тревога за [липсата на] разумни разпоредби за увеличаване на събирането и рециклирането”, допълва той.

„Произвеждаме и изхвърляме твърде много електроника и в този процес нанасяме щети на света в продължение на хиляди години”, отбелязва Нейтън Проктър, старши директор на кампанията за право на ремонт US PIRG в имейл до The Register.

„Американците харчат все повече и повече за електронни устройства, които имат все по-кратък живот. Трябва да създаваме продукти, които да издържат и да сме сигурни, че можем да ги поправим, когато се повредят. Тези констатации само засилват необходимостта от напредване на правото на ремонт и адресиране на други проблеми около остаряването на електрониката”, допълва той.

Гей Гордън-Бърн, изпълнителен директор на The Repair Association, базирана в САЩ група за застъпничество, споделя, че някои от благотворителните партньори за повторна употреба на електрониката могат да възстановят само около 15 процента от дарените материали, поради липса на достъп до материали за ремонтни услуги. Останалото оборудване трябва да бъде раздробено.

„Когато научим повече за това колко малко се рециклира, ще имаме повече мотивация да намалим електронните отпадъци чрез ремонт и повторна употреба”, казва Гей Гордън-Бърн.

Коментар