Светът се нуждае от нови 1,1 TW възобновяема енергия всяка година

От всички под-сектори на възобновяемата енергетика само соларният бранш е на път да постигне целите си за 2030 г. (снимка: CC0 Public Domain)

Светът има нужда да изгражда по 1,1 теравата нов капацитет за добиване на възобновяема енергия всяка година в периода до 2030 г., според Международната агенция за възобновяема енергия IRENA. Действията трябва да бъдат час по-скоро предприети за постигане на целите за възобновяема енергия, определени от конференцията COP28, проведена в Дубай през декември.

Според официалните документи, 123 национални правителства и наднационални блокове като Европейския съюз са готови за утрояване на инсталирания глобален капацитет за производство на възобновяема енергия до най-малко 11 TW до 2030 г. Подписалите също така са си поставили за цел да удвоят глобалния среден годишен процент на подобрение на енергийната ефективност от 2% на 4% до края на 2030 г.

Квалифицирани кадри

В това усилие, за което IRENA призовава, огромно значение ще има създаването на работна сила в подкрепа на енергийния преход, каза президентът на IRENA Франческо Ла Камера.

Като ехо на неговите думи преди броени дни Глобалният соларен съвет GSC обяви, че разработва стандарти за обучение за работната сила при фотоволтаичните техници в света в сътрудничество с Глобалната ветроенергийна организация GWO. Инициативата за формиране на стандарти за обучение на соларните работници ще разработи стандарти за целия сектор. Целта на начинанието е да гарантира безопасността, качеството и растежа на работната сила в областта на фотоволтаиците.

Проектът ще започне с работа по стандартизирани модули за обучение, състоящи се от учебни цели, обхващащи най-често срещаните работни процеси и опасности и рискове за фотоволтаичните работници. Глобалният слънчев съвет казва, че обучението ще бъде тясно съобразено с насоките и дефинициите на работните роли, които вече са публикувани от представителни органи.

Обучителната инициатива следва модела на стандартите на GWO, които бяха въведени за вятърноенергийните техници през 2012 г. Глобалният слънчев съвет казва, че ще използва експертизата, мрежата и опита на вятърната индустрия, за да възпроизведе работата си за слънчева фотоволтаична енергия.

Повече инвестиции и политическа воля

Към момента инсталираният капацитет на възобновяемите енергийни източници в световен мащаб е 3,87 TW, според изчисления на IRENA. До 2030 г. ще трябва да бъдат осигурени допълнителни 7,2 TW, за да се постигне общата цел от около 11,17 TW.

Това ще изисква политически мерки. Политиците трябва да намерят начин да насърчат инвестициите в инфраструктура и мрежи и да въведат насоки и разпоредби, както и допълнителни мерки за укрепване на веригата за доставки, настоява ВЕИ агенцията.

Това е единственият начин да се постигнат необходимите годишни цифри за разширяване от около 578 000 MW слънчева, 360 000 MW вятърна, 28 000 MW водородна и 28 000 MW биоенергия.

Светът е на прав път само що се отнася до слънчевата експанзия. За всички други енергийни източници прегледът на IRENA показва, че са „извън трасето“, водещо към целта. Миналата година агенцията вече критикува бавния напредък в разширяването на възобновяемите енергийни източници.

В доклада за проследяване на резултатите от COP28 се посочва още, че годишните инвестиции в производството на енергия от възобновяеми източници трябва да скочат от 570 милиарда долара през 2023 г. до средно $1550 милиарда годишно в периода между 2024 и 2030 г.

Докладът също така казва, че предложената цел на COP28 няма да бъде постигната без спешна политическа намеса. „Нациите от Г-20, например, трябва да увеличат възобновяемия си капацитет от под 3 TW през 2022 г. до 9,4 TW до 2030 г., което представлява над 80% от глобалния общ капацитет“, каза IRENA.

Според агенцията, по-широкото международно сътрудничество, както и стратегическото използване на публичните финанси ще бъдат ключови за постигане на целите на COP28. „Това изисква структурни реформи, включително в рамките на многостранни финансови механизми, за ефективна подкрепа на енергийния преход в развиващите се страни“, се посочва в него.

Коментари по темата: „Светът се нуждае от нови 1,1 TW възобновяема енергия всяка година”

добавете коментар...

  1. червеният пират

    дайте на герберастите ще решат проблема за седмица

Коментар