Учени: Европа трябва да избегне ВЕИ зависимостта си от чужбина

Прекомерните разходи за енергия в Европа в сравнение с Китай водят до нарастващ риск от зависимост (снимка: CC0 Public Domain)

В своя стремеж към постигане на енергийна независимост и опазване на климата ЕС трябва да наблегне на насърчаването на собственото производство на ВЕИ технологии и коригиране на енергийния отпечатък на тази дейност. В противен случай рискуваме да преминем от една зависимост към друга, което е далеч от постигането на независимост, още по-малко пък лидерство.

Италиански изследователи са оценили глобалната верига за доставки във фотоволтаичния бизнес и казват, че стратегията на ЕС за климата трябва да насърчи вътрешно-европейското производство на технологии за възобновяема енергия. В противен случай тя е на път да замени една зависимост – от изкопаемите горива – с друга зависимост – от вноса на ВЕИ технологии.

Изследователите са от италианския университет Roma Tre и са разгледали глобалните зависимости при фотоволтаичните вериги за доставки, с фокус върху Китай, Европейския съюз, Япония, Южна Корея и Съединените щати от 2007 до 2021 г. Постигането на екологични цели чрез стратегията на „купуване от чужбина“ ще има нездравословни последици за устойчивото развитие за ЕС, заключават учените.

Въпреки неотдавнашните усилия на Европейския съюз да възобнови производството на фотоволтаични компоненти в някои страни-членки, той си остава уязвим откъм стратегически зависимости, заключават изследователите. Вносът на технологии от чужбина поради липсата им на вътрешния пазар носи твърде много рискове. 

Когато става дума за фотоволтаика, Европа има някои важни зависимости, наред с някои съществени конкурентни предимства, пояснява водещият изследовател Франческо Креспи.

„Например, нашето проучване откри конкурентно предимство за Европа в производството на машини, използвани във фотоволтаичната индустрия. Това преимущество обаче е в риск. То може бързо да бъде унищожено при липса на специална стратегия за по-нататъшно укрепване на европейската конкурентоспособност във ВЕИ сегмента. От друга страна, ние идентифицираме производството на инвертори като сектор, където зависимостите изглеждат особено проблематични – и където са необходими спешни действия“, казва Креспи.

Изследователите са идентифицирали нарастващи различия в производствените разходи между Европа и Китай през периода 2022-23 г. До голяма степен разликата се обяснява с прекомерните разходи за енергия в Европа в сравнение с Китай, според Креспи.

„Това не означава, че трябва да приемем да поддържаме настоящите нива на едностранна зависимост. Напротив, в настоящия геополитически сценарий е от съществено значение да се избегне преминаването от една зависимост – от изкопаемите горива и техните доставчици – към друга. Разбира се, процесът трябва да бъде постепенен. Той не може да бъде реализиран без обща и ефективна европейска индустриална стратегия, позволяваща използване на технологични и производствени синергии и икономии от мащаба, особено по отношение на разработването и производството на фотоволтаични компоненти от следващо поколение“, коментира Креспи.

Учените базират своя анализ на данни за търговията от базата данни Comtrade на ООН и патентната база данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Ключово заключение от проучването предполага, че по-голямата технологична специализация може да смекчи силните зависимости в глобалната фотоволтаична верига за доставки.

Фотоволтаичната индустрия е един от най-подходящите кандидати за прилагане и тестване на ефективността на нов политически подход, при който целите за климата, технологичния суверенитет и целите за стратегическа автономност вървят ръка за ръка, за да се увеличат максимално устойчивостта, сигурността и възможностите за растеж за зелена трансформация на икономиката“, казват учените.

Изследователската група представи своите констатации в специалната публикация „Технологичен суверенитет и стратегически зависимости: случаят с фотоволтаичната верига за доставки“, която наскоро беше публикувана в Journal of Cleaner Production.

Коментар