Софтуерът за управление на ферми набира скорост

Нараства търсенето на техники за прецизно земеделие, които разчитат на анализ на данни за оптимизиране на земеделските практики (снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на софтуер за управление на ферми ще достигне обем 5,8 милиарда щатски долара към 2029 г. в сравнение с 3,4 милиарда долара през 2024 г. Това прави среден годишен растеж от 11% за посочените пет години.

Използването на софтуер за управление на стопанството позволява на фермерите да прилагат устойчиви земеделски практики, като оптимизират използването на суровините, намаляват отпадъците и подобряват здравето на почвите. Това става особено важно в последно време в светлината на повишените изисквания на потребителите за практики за устойчиво производство на храни, подчертават анализаторите от Markets and Markets, чиято е прогнозата.

Прецизни аквакултури

Прецизните аквакултури ще са сегментът, който ще расте с най-висок темп в периода до 2029 г. Факторите за това развитие са разнообразни. Главен сред тях е технологичният напредък. Успоредно с това обаче тенденцията се диктува от потребителското търсене: повишен интерес към богата на протеини „водна“ храна. Екологичните изисквания към стопанствата също тласкат фермерите в тази посока. Разбира се, ключов двигател за пазара остава стремежът към повече ефективност, търсенето на по-добра рентабилност.

Основните двигатели на пазара на прецизни аквакултури включват разрастващият се брой ферми за аквакултури, нарастващото предпочитание към наземни системи за рециркулация на аквакултурите и засилването на правителствената подкрепа за инициативи в областта на аквакултурите. Тези тенденции предоставят обещаващи перспективи за растеж на прецизните технологии и услуги за аквакултури.

Анализ на данни

Предвижда се растежът на услугите за анализ на данни чрез софтуера за управление на ферми да се ускори най-много – поради няколко фактора. Налице е нарастващо търсене на техники за прецизно земеделие, които разчитат в голяма степен на анализ на данни за оптимизиране на земеделските практики. Увеличаващата се нужда от управление на данни в реално време, улеснена от облачните изчисления, стимулира навлизането на този вид услуги.

Управляваните услуги за анализ на данните обещават на фермерите повишаване на ефективността на стопанствата и осезаемо намаляване на разходите. Услугите за анализ на данни играят решаваща роля, като предоставят ценни изводи от огромните обеми данни и прогнози за различните процеси и функции. Така в крайна сметка те спомагат за подобряване на дейността и намаляване на разходите.

Средните и големите ферми напредват

С увеличаването на размера на стопанството нараства и необходимостта от ефективно управление на ресурсите, за да се рационализират разходите и да се подобрят добивите. Софтуерът за управление на ферми се очертава като ценен инструмент за подпомагане на фермерите при ефективно управление на техните ресурси. При големи мащаби управлението „на око“ става трудно и именно тук идва ролята на софтуера за управление. Прецизното земеделие, модерните технологии за автоматизация, IoT сензорите, AI и машинното обучение улесняват способността за управление на по-големи ферми с повишена ефективност.

Америка ще държи по-голям пазарен дял

Регионът на Америките – Северна и Южна – се откроява като най-бързо разрастващ се от гледна точка на софтуера за управление на ферми. Америка и сега притежава значителен пазарен дял в тази индустрия, което се дължи на различни фактори като наличието на по-голям брой големи ферми, повишените нива на информираност на фермерите и лесен достъп до модерни технологии.

Особено в САЩ и Канада методологиите за прецизно земеделие се радват на значително добро възприемане. Търсенето на максимална ефективност на ресурсите се съчетава с все по-силен ангажимент към устойчивостта.  Всичко това катализира търсенето на софтуерни решения за управление на ферми.

Освен това регионът проявява висока възприемчивост към свръх-нови технологии. Образцовите ферми, които въвеждат технологични иновации, се радват на популярност и подобрена ефективност.

Коментар