Мобилната електронна поща се налага като бизнес практика

Мобилната електронна поща се налага като бизнес практика
Служителите във фирмите искат и-мейл на своите мобилни телефони, но само в работно време
07/06/2006
По-широкият достъп до електронната поща чрез джобни устройства може да помогне на служителите да подобрят баланса между работа и личен живот и да увеличи производителността на компаниите, става ясно от нови проучвания на пазара. Повечето хора са позитивно настроени към идеята да получават служебни и-мейли на мобилните си телефони. С някои условия обаче. Служителите искат мобилен достъп, както до личната, така и до фирмената електронна поща, плюс възможността да блокират получаването на съобщения в извън работно време, без да се налага да изключват мобилните си устройства.
Професионалисти, които често са извън офиса, очакват мобилният и-мейл да ги освободи от досадното чакане пред компютъра. Така те в действителност биха могли да разполагат с повече време, за да вършат същинската си работа. Както и да съчетаят служебните и личните ангажименти – мобилният и-мейл например ще даде на някои служители възможност да вземат децата си от училище навреме, без да прекъсват контакта си с офиса.

Електронна поща на вашия GSM
Ползи за бизнеса
– увеличава производителността на компаниите
– осигурява повече контрол над служителите
– на практика увеличава работното време
Ползи за служителите
– дава им необходимата гъвкавост да си вършат по-ефективно работата
– прави по-естествен баланса между работа и личен живот, тъй като могат по-свободно да съчетават служебните и лични ангажименти
Фактор за успеха
– технологията и идеята зад нея трябва да бъдат възприети добре от служителите, за да дадат резултат

Ръководителите на фирми, от своя страна, трябва да направят нещо повече, за да подкрепят работата на мобилните си служители. И да превърнат това в приета бизнес практика, сочи проучване сред работещи извън офисите служители на компании от цяла Европа. Преобладава мнението, че мобилният персонал работи повече часове и това нарушава баланса между работа и личен живот. Мобилният и-мейл е една възможност да се коригира този баланс.

От друга страна, компаниите могат да преодолеят недоверието към служители чрез методи за измерване на производителността, вместо да отчитат часовете, прекарани в офиса. Фирмите трябва да гледат какво е свършено, а не колко време са стояли в офиса служителите. Много мобилни служители пък се чувстват недооценени и се опитват да компенсират недоверието към себе си с повече време онлайн, с цел да покажат на компанията своя принос.
Ползите от мобилната работа са очевидни – повече работни часове, по-висока производителност и по-естествен баланс между работа и личен живот. Въвеждането на технологии като мобилния и-мейл ще е от полза и за служителите, и за компаниите. Разбира се, за успеха на новата бизнес практика ключова роля ще има реакцията на потребителите – технологията и идеята зад нея трябва да са привлекателни за служителите.

Коментар