Липсата на умения за работа с AI забавя иновациите

Организациите изпитват затруднение в намирането на квалифицирани служители с опит и знания в AI (снимка: CC0 Public Domain)

Глобално проучване разкри съществени пропуски в знанията и уменията на служителите за работа с AI и облачни решения. 97% от компаниите вече приоритизират повишаването на квалификацията на екипите си.

Докладът Cloud Skills Report на SoftwareOne подчертава необходимостта от преодоляване на разделението между човека и изкуствения интелект. Резултатите сочат, че най-сериозна пречка за дигитална трансформация в компаниите е разминаването между квалификацията на служителите и постоянно нарастващият темп на иновациите.

Близо две трети (62%) от респондентите, заемащи високи управленски позиции, посочват, че не притежават достатъчни умения за работа с изкуствен интелект (AI), докато в същото време 41% от организациите изпитват затруднение в намирането на квалифицирани служители с опит и знания в AI.

Изследването извежда на преден план важността да се даде приоритет на по-тясната работа на служителите с напреднали технологии, което се оказва ключово на фона на все по-големите пропуски в уменията за работа с облачни решения и AI. Това би трансформирало значително организационната динамика, като 97% от компаниите планират да повишат способностите на своите служители.

Недостигът на умения за работа с облачни технологии е увеличил натоварването на служителите (62% от респондентите) и е довел до значителни последствия, в това число професионално прегряване (burnout) и увеличено текучество. Близо една четвърт от глобалните ИТ мениджъри (23%) обмислят да напуснат работа именно заради този недостиг, а едновременно с това за 84% от компаниите задържането на ИТ талантите се превръща в значително предизвикателство.

Проблемите със задържането на талантите в компаниите допълнително се нагнетяват от конфликтите в екипите. 34% от анкетираните сочат липсата на умения за работа с облачни технологии като причина за напрежение между тях и прекия ръководител, а 42% го възприемат като повод за конфликти в екипа. Всеки пети (22%) от анкетираните споделя, че не се чувства комфортно да поиска допълнително обучение, за да повиши компетенциите си.

„Бързият напредък в AI и генеративния AI създават вълнуващи перспективи за компаниите по цял свят, но когато говорим за екипите, организациите седят върху бомба със закъснител, ако не повишат квалификацията и уменията на служителите си, за да реализират потенциала на AI”, коментира Браян Дъфи, главен изпълнителен директор на SoftwareOne.

„Изследването ни сочи, че огромна част от организациите планират да повишат способностите на своите ИТ екипи, за да ускорят внедряването на AI и имплементирането на облачни технологии. Като поставят хората в центъра и демонстрират ползите от иновациите за техните роли в организацията, компаниите могат да изградят подкрепяща и позитивна среда, която помага за задържането на кадрите, повишава продуктивността и прави работата по-смислена”, допълни мениджърът.

Ускореното развитие на новите технологии налага компаниите да работят приоритетно в няколко направления – наемане и развиване на нови таланти, задържане на настоящия екип с обучения и интересни проекти, преквалификация, подчерта Кирил Изов, директор бизнес и технологични услуги за Западна, Централна и Източна Европа в SoftwareOne.

Коментар