9 съвета за добър имидж при набиране на кадри

Търсещите работа формират и споделят негативни мнения за работодатели, които се отнасят неуважително към кандидатите за отворени позиции (снимка: CC0 Public Domain)

Все по-голяма „ножица“ се разтваря между търсенията на работодателите в България и кандидатите за позициите, които се отварят. Очаквания и умения нерядко се разминават, а комуникацията откровено куца, забелязват мнозина от търсещите работа. На този фон някои често срещани HR практики будят недоумение у кандидатите и нерядко петнят имената на съответните компании. 

Пресяването на кандидатите за дадена позиция може да бъде времеемка и тежка задача. Но това не оправдава практики, демонстриращи неуважително отношение и счупена комуникация. Няколко препоръки за коректност от страна на бизнеса към кандидатите за работа бяха формулирани от дамите, обединени в групата за търсене и предлагане на работа от фирми с благоприятна среда за работещи майки.

Формат

Когато пишете обява за работа, формулирайте я така, че да е ясна и точна. Ако имате изисквания за шрифтове, защото не ви харесват – уточнете това. Ако не харесвате формата Europass CV – кажете го. Хората все още не могат да четат мисли от разстояние. Когато отхвърляте кандидатура само заради формат или шрифт, който не ви допада, си „играете“ с надеждите на хората – но някой ден може да се окажете от другата страна.

Отговорности и задължения

Не е добре да включвате изискванията за две, три или четири длъжности в една позиция. След това ще се чудите защо е станало така, че няма кандидати.

Заслужен отговор

Когато някой си е направил труда да ви прати автобиография, мотивационно писмо и още куп документи, редно е най-малкото да му върнете обратна връзка. Става въпрос за професионализъм.

Мълчанието не е злато 

Абсолютен червен флаг за кандидатите са обяви, които съдържат уточнение в стил „Ще се свържем само с одобрените кандидати“. Защо? Отново става дума за професионализъм.

И отхвърлените заслужават отговор

Когато даден кандидат не е одобрен, изпратете му кратък, добре оормен имейл, в който му благодарите. Вие сте лицето на компанията – и представлявате нейната фирмена култура в този случай.

Очаквания

Рафинирайте изискванията си. Наистина ли би било нужно за продавач-консултант да висше икономическо образование и английски език? Очакванията следва да са реалистични.

Опитът – нужен или не?

Ако посочите, че позицията, която отваряте, е подходяща и за хора без опит, това означава, че ще има и такива кандидати – без опит. Отхвърлянето им с мотива, че сте си намерили хора с повече опит, е грозно.

Мотивационното писмо

Мотивационното писмо в днешно време рядко има съществен смисъл, защото почти всички, търсещи работа, реално …. работят за пари. Рядко някой търси ново поприще просто  „за чест и слава“ или за удоволствие.

Твърде хубаво, за да е истина?

Платените автобиографии заслужават специално внимание. Ако искате да научите истината за кандидата, трябва да сте наясно, че платените и изготвени по поръчка автобиографии в 90% от случаите не отговарят на реалността.

И още нещо. Нужни ли са наистина снимките? Едва ли очакваме снимката да ни съгради образа на човека, търсен в качеството му на специалист в конкретна професионална област. Все по-често изискването за снимка се приема сред кандидатите като „червен флаг“ – за търсещия работодател важни следва да са знания, умения, опит.

Съветите формулира: Красимира Господинова

Коментар