ИТ сървиз компаниите у нас – повечето с над 80 служители

ИТ сървиз компаниите предлагат много и разнообразни възможности за кариерна реализация и развитие (снимка: CC0 Public Domain)

Почти половината от най-големите ИТ сървиз компании, опериращи у нас, са български, по данни на специализирания Job Board за ИТ обяви на Dev.bg. Проучването се базира на регистрираните в платформата 1485 профила на ИТ работодатели.

Централата на 43% от най-големите ИТ сървис компании у нас е в България, а останалите се ръководят от САЩ (17%), Великобритания (9%), Германия и Швейцария (по 7%), Франция и Италия.

Близо 27% от тях  отбелязват, че оперират в сферата на ИТ услугите, а петдесет и четири от всички сървис компании са посочили в профилите си, че имат над 80 служители в своите ИТ отдели (общо ~ 12 000 специалиста). Именно тези организации са обхванати от проучването.

Мнозинството от работодателите в тази класация имат офис в столицата, а някои и в другите традиционни ИТ дестинации – Пловдив (34%), Варна (26%), Бургас (12%) и Русе (7%). Малка част от сървиз компаниите оперират и в други градове като Габрово, Стара Загора, Плевен и Благоевград, но също и във Велико Търново, Казанлък, Козлодуй и Девня.

От гледна точка на сектора, над една четвърт от посочените компании предоставят само ИТ услуги на различни организации. Останалите развиват и други дейности като разработване на продукт, внедряване на софтуерни системи и ИТ консултиране, което осигурява много и най-разнообразни възможности за кариерна реализация и развитие.

21 организации са посочили, че имат над 200 служители в ИТ отделите си. Наред с това има и такива с технологични екипи от над 500 специалисти.

Друг интересен факт е, че 83% от компаниите в класацията са на пазара вече повече от 14 години, а някои – и над 20 години. От друга страна, най-младите ИТ сървис компании, участващи в проучването, са българските Anthill и Digitanity, както и британската Allvotec, всички създадени преди пет години.

Коментар