Бъдещето на фирмите за ИТ услуги е в ютилити модела

Така, както масовото индустриално производство започна през втората половина на 19 век, по същия начин днес, в 21 век, започна промяната на компаниите за ИТ услуги, заяви Горан Ангелов, CEO на IBS България, при откриване на 10-я форум IT Compass в София
(снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Компаниите за ИТ услуги такива, каквито ги познаваме, отмират. Ако искат да продължат да работят, те нямат друг избор, освен да възприемат ютилити модела. Важното за тях сега е да познават бизнеса на своите клиенти, а не само технологиите. Това заяви Горан Ангелов, главен изпълнителен директор на IBS България, в зрелищна презентация в рамките на форума „IBS IT Compass 2022”, който компанията провежда за 10-та поредна година.

„Дали наистина развитието на технологиите днес е по-бързо от всякога? Ако погледнем времевата карта на индустриалните революции, навярно можем да поспорим по този въпрос; работата не е в скоростта, а в мащаба: в обхвата на технологичното проникване, в дълбочината на разпространението на технологиите”, каза Ангелов.

„Предизвикателство за нас днес е как да управляваме „всепроникването” на технологията. Повсеместното ѝ разпространение налага смяна на бизнес-моделите и моделите на взаимодействие в обществото”, подчерта мениджърът на IBS България.

В светлината на развитието на технологиите все повече се говори за „дев-опс” (dev-ops). Тази методология носи много смисъл за бизнеса, посочи Ангелов. „Това е нещо, което вкарва определени ценности в работата – принципи, за да се организираме добре в изпълнението на задачите си. Ако се задълбочим, ще установим, че [принципите] не са нещо ново под слънцето. Тези процеси ги е имало в едно предишно време, хората са извлекли знание и удобни принципи. Въпросът е да ги адаптираме към реалността си, за да постигнем високо ниво на ефективност днес”, каза той.

Дев-опс трябва да се разглежда като култура на работа. При тази култура няма конфликт между стремежа към нововъведение и стремежа към стабилност и устойчивост.

„Що се касае до бъдещето на компаниите за ИТ услуги обаче, те имат малко по-различен бизнес. Дошъл е вече краят на компаниите за ИТ услуги – такива, каквито ги познаваме до днес”, заяви Горан Ангелов. „Така, както масовото производство е започнало през втората половина на 19 век, по същия начин сега, в 21 век, започна промяната и за този вид компании. Сега те нямат проблем с липсата на разпространение на технологии. Технологиите са повсеместни! Съответно има нужда от ИТ услуги. Бизнес има премного, сега е жътва за фирмите за ИТ услуги”.

Според него, лошото е, че ИТ системите като комплексност стават много сложни. Но това е лошо за клиентите, не и за компаниите за ИТ услуги. От друга страна обаче, видно е, че дефицитът на кадри се задълбочава – и това няма изгледи да се промени. А животът се забързва и има нужда от постоянна промяна. „Мое лично мнение е, че времето, в което няма да можем да управляваме критични за нас проблеми и процеси, е много близко”, прогнозира Ангелов.

Съветът ми към компаниите за ИТ услуги е да опознаят бизнеса на клиентите, да се задълбочат в него, а не само в технологиите, препоръча Горан Ангелов
(снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Тази картина вещае драматична промяна за компаниите за ИТ услуги. Изначално целта на всеки бизнес е една – да прави пари. Затова се правят и инвестиции – те трябва да обезпечат бъдещите приходи. Но на настоящия етап, според Ангелов, много фирми за ИТ услуги вече разчитат на „свръхпродаване”, за да си осигурят постъпления. Стига се до парадокси. Така например, дейност, която традиционно отнема ден, може да се проточи седмица или няколко, само за да се оправдае по-високата цена, която ще поиска доставчикът на услугата.

„Всички по веригата съзнаваме конфликта – но не го разрешаваме. Затваряме си очите, само за да се свърши нещо. Да, но с ускоряване на процесите, днес подобно поведение става проблем”, посочи управителят на IBS.

Бъдещето на фирмите за ИТ услуги в подобна ситуация е да възприемат ютилити модела на работа. Това означава да продават услуга, при която има ясен измерител и на количеството, и на качеството. За целта са нужни доверие между доставчик и клиент, точни измервания, прозрачност и, не на последно място, познания – най-вече за бизнеса на клиентите.

„Това е предизвикателството за компаниите за ИТ услуги: да прегърнат бизнес-знанията, за да са полезни на клиентите си. Не вярвате ли? Върнете се и вижте как са възникнали електроразпределителните компании. В по-ново време имаме друг пример – облака: вместо да си купуваме хардуер, ние влизаме в уебсайт и заявяваме колко изчислителна мощ искаме. За нея има ясен измерител на консумацията, на тази база после си плащаме. Съветът ми е: опознайте бизнеса, задълбочете се в него, а не само в технологиите”, заключи Ангелов.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар