Още забрани: Как САЩ възпират Китай в развитието на AI

САЩ са близо до нови ограничения на инвестициите в китайския технологичен сектор
(снимка: CC0 Public Domain)

Съединените щати публикуваха в петък проект на правила за забрана или изискване за уведомяване за определени инвестиции в изкуствен интелект и други технологични сектори в Китай, които биха могли да застрашат националната сигурност на САЩ.

Министерството на финансите на САЩ публикува предложените правила и набор от изключения след първоначален период за коментари с изпълнителна заповед, подписана от президента Джо Байдън миналия август. Правилата възлагат на частни лица и компании в САЩ да определят кои транзакции ще бъдат ограничени или забранени.

Изпълнителната заповед на Байдън, която насочва регулирането на някои американски инвестиции в полупроводници и микроелектроника, квантово изчисление и изкуствен интелект, е част от по-широк натиск за предотвратяване на възможността американско ноу-хау да помогне на китайците да развият сложни технологии и да доминират на световните пазари.

Очаква се САЩ да въведат разпоредби до края на годината. Обществени коментари по предложените правила ще се приемат до 4 август, съобщи CNBC.

„Това предложено правило подобрява нашата национална сигурност, като предотвратява многобройните ползи, които някои американски инвестиции предоставят – освен само капитал – за развитието на чувствителни технологии в страни, които могат да ги използват, за да застрашат националната ни сигурност”, каза помощник на министъра на финансите за сигурността на инвестициите Пол Росен.

Министерството на финансите заяви, че новите правила са предназначени да приложат „тясна и целенасочена програма за национална сигурност”, фокусирана върху определени изходящи инвестиции в страни, пораждащи безпокойство.

Министерството очерта контурите на предложените правила през август, а в петък тази седмица включи допълнителни изключения, като например за транзакции, считани за национални интереси на САЩ.

Предложените правила забраняват транзакциите в изкуствен интелект за някои крайни употреби и включващи системи, обучени да използват определено количество изчислителна мощност, но също така ще изискват уведомяване за транзакции, свързани с разработване на AI системи или полупроводници, които не са забранени по друг начин.

Други изключения ще се прилагат за публично търгувани ценни книжа, като индексни фондове или взаимни фондове; някои инвестиции в командитно дружество; изкупуване на собствеността на засегнатата държава; транзакции между компания-майка в САЩ и мажоритарно контролирано дъщерно дружество; обвързващи ангажименти, които предхождат поръчката; и някои синдикирани дългове.

Първоначално правилата се фокусират върху Китай, Макао и Хонконг, но американски служители казват, че по-късно може да бъдат разширени. 

Бившият служител на Министерството на финансите Лора Блек, адвокат в Akin Gump във Вашингтон, заяви, че министерството се опитва да определи възможно най-тясно обхвата на правилото, но това ще изисква повишена бдителност от компаниите, които искат да инвестират в Китай.

“Инвеститорите ще трябва да се ангажират с по-задълбочена проверка, когато правят инвестиции в Китай или инвестиции, включващи китайски компании, които оперират в обхванатите сектори”, каза тя.

Според нея, предложените от Министерството на финансите правила държат на прицел управляваните от САЩ фондове за частен капитал и фондове за рисков капитал, както и инвестициите на някои ограничени партньори в САЩ в чуждестранни управлявани фондове и конвертируем дълг.

Някои китайски дъщерни дружества и майки ще бъдат обхванати от правилото, което също ще забрани определени инвестиции на американски компании в трети страни, добави Блек.

Регламентите проследяват ограниченията върху износа на определени технологии в Китай, като например тези, забраняващи доставката на модерни полупроводници. Целта е да се попречи средствата на САЩ да помогнат на Китай да развие собствените си способности в тези области, за да модернизира армията си.

Тези, които нарушават правилата, могат да бъдат подложени както на наказателни, така и на граждански санкции, а инвестициите могат да бъдат отменени.

Министерството на финансите заяви, че се е ангажирало със съюзниците и партньорите на САЩ относно целите на инвестиционните ограничения и отбеляза, че Европейската комисия и Обединеното кралство са започнали да обмислят дали и как да се справят с изходящите инвестиционни рискове.

Коментари по темата: „Още забрани: Как САЩ възпират Китай в развитието на AI”

добавете коментар...

  1. op

    Автогол след автогол. Нищо не е вечно, тяхната хегемония също. Дори слънцето един ден ще угалсне.

Коментар