Настройване на сградите според времето

Компанията BuildingIQ е създала приложение тип софтуер като услуга, за което твърди, че може да намали енергийната консумация и разходите, свързани с енергия, с 10 до 30 процента при всички комерсиални сгради. Създаденото от нея решение прилича на, накратко казано, нещо като Salesforce за климатични системи.

Управлението на енергийната ефективност на сградите се развива все повече като своеобразна „последна миля“ за технологията на интелигентните електропреносни мрежи

Тест, проведен миналото лято в енергийния център Нюкасъл в Австралия, е показал намаление на консумацията на електроенергия от системата за въздушна климатизация на сградата в размер на 30% – през всички горещи месеци. В момента фирмата-създател на новата система инсталира своето „чудо“ в 15 други сгради в Австралия. Те са с площ от 80 хиляди до 700 хиляди квадратни метра. Фирмата се готви да проведе изпитания и в САЩ.

Управлението на енергийната ефективност на сградите се развива все повече като своеобразна „последна миля“ за технологията на интелигентните електропреносни мрежи, наричани още „смарт грид“. Ютилитис компаниите могат да подобрят ефективността на електропреносните мрежи, но ако не се се оптимизират подходите на потребление в офис-центровете, паркингите им и в домовете, съществено подобрение надали може да бъде постигнато. Шумно рекламираните ползи няма да могат да бъдат почувствани.

Приложението на BuildingIQ на практика стои „върху“ стандартната система за управление на сградата. Такива системи се предлагат от редица компании като Johnson Controls, Siemens и Honeywell.

Приложението събира данни от цялата система за управление на сградата. Натрупва данни за настройките на климатиците, нивата на термостатите. Системата се захранва с прогнозни данни за времето, така че информацията от датчици и сензори се комбинира с прогноза за външните условия през идните 24 до 48 часа. Добавят се и други данни като например тарифи на електроенергията.

На база на натрупаните данни се прави компютърна симулация на енергийното поведение на сградата и промените в топлинните й характеристики. Сървърите на BuildingIQ анализират всички данни и правят детайлен план за енергийното поведение на сградата, който се обновява на всеки 10 минути.

„Това е допълнително подобрение. Ние не се опитваме да заменим системата за управление на сградата“, казват от BuildingIQ.

Собствениците на сгради могат да променят настройките и да оптимизират системата за възможно най-добра енергийна ефективност. Така се намаляват и разходите, и вредните емисии. Контролите са разположени в конзола с визуални плъзгачи: собственикът мести плъзгачите нагоре или надолу за всяка променлива съобразно своите приоритети.

Голяма част от спестяванията, реализиращи се чрез системата, идват от предварително охлаждане или отопление. Например ако се очаква изключително горещ следобед, в общия случай климатиците работят с най-голяма консумация именно в жежките следобедни часове, гълтайки много ток и отдавайки хладина най-трудно, с най-ниско КПД. Ако обаче преди пладне температурата в стаята се свали от 28 на 24 градуса, то в най-жежките часове на следобеда машините могат да се оставят да работят по-кротко, а температурата бавно да се покачва обратно до 28 градуса. Докато се достигне това равнище вече ще е станало 6 следобед и климатиците отново могат да заработят с по-голяма ефективност.

Предимство на системата е, че не се налага да се инсталират нови сензори и датчици из сградата, нито нови безжични предаватели. Вместо това тя използва вече наличните устройства. Единственият хардуер, който фирмата предлага, е сървър за инсталиране на системата за тези собственици, които предпочитат тя да е инсталационна. Това обаче не е задължително – софтуерът може да се използва и под формата на услуга с месечен абонамент. Създателите на програмата вярват, че рано или късно продажбата на хардуер ще стане излишна.

Има и недостатъци. За разлика от други производители, които се опитват да разработват подобни системи, тази не може да контролира осветлението. Според някои статистики, офис-осветлението консумира до 24% от електроенергията в комерсиалните офис-сгради. Повечето от тях са изградени така, че осветлението няма възможност за управление през мрежа. Фирми като Adura или Lumenergi контролират именно осветлението и сега са насочили вниманието си към управлението на климатичните системи, превръщайки се в конкурент на такива като BuildingIQ.

Друг недостатък на системата е, че наемателите в офис-сградата могат само да дават обратна връзка до собственика, но не и сами да настройват функционирането на климатиците в помещенията, които ползват. По този начин те нямат достатъчен контрол над нивото на комфорт, което създават за своите служители.

Така или иначе приносът на BuildingIQ е сериозен. В експеримента в Нюкасъл системата за аклиматизация е намалила потреблението на енергия с около 30%. Традиционно климатичните системи консумират около 40 процента от електроенергията в една офис сграда. Това значи, че умният софтуер може да намали разхода за електричество с около 12%. В страните, където следобед токът е по-скъп, това може да означава и още по-голямо спестяване.

Коментар