Google инвестира в геотермални проучвания

Технологиите за слънчева и вятърна енергия окупират повечето заглавия, когато става дума за алтернативни и възобновяеми източници на енергия. Но докато това се случва, един друг източник с огромен потенциал остава в периферията на вниманието: геотермалната енергия. Хитрата Google обаче се е насочила именно натам и то отдавна, пише GreenTech.bg.

Чарлз Барон, ръководител на геотермалните начинания на Google и привърженик на този вид чиста енергия, обобщи инициативите на голямата компания по време на конференцията GeoPower Americas 2010.

Google започна инвестициите си в геотермални проучвания още през 2008 година, когато „зарови“ под земята над 10 милиона долара. Фирмата е инвестирала в новостартиращите компании за геотермална енергия Altarock Energy и Potter Drilling. Доста средства е вложила корпорацията и в няколко други фирми за възобновявема енергия, сред които BrightSource Energy и eSolar, както и производителя на вятърни турбини за терени с големи надморски височини – Makani Power.

Освен инвестициите в новостартиращи компании Google е вкарала доста пари и в университети под формата на грантове. Така например корпорацията подпомага геотермалната лаборатория при Южния методистки университет. Лабораторията прави геотермално картиране, което без съмнение се вписва в интересите на Google и в частност проекта Google Earth. Грантът подпомага университета и в разработването на нови техники за оценяване на геотермалните източници, посочва Барон.

Университетът Станфорд също е получател на грант от Google, насочен към геотермалните решения. Университетът прави изследвания в областта на едносондажните системи за добив на геотермална енергия.

В глобален мащаб интересният въпрос е дали рисковите инвеститори имат интерес да влагат средства в геотермални системи, смята Барон. Според него, отговорът съдържа много нюанси. Ако геотермалните системи изобщо са интересни за инвеститорите, то средствата трябва да са насочени към нова технология, която да е „изключително разтърсваща“ и да изисква големи „бели петна“ в технологиите.

За момента популярните технологии за геотермална енергия са тези, които разчитат на наличието на подземни води с висока температура. Врялата вода от земните недра се изпомпва до повърхността, където парата захранва турбини, произвеждащи електричество.

Известни като ORC, тези решения са достатъчно зрели и популярни и нямат много потенциал за технологично развитие. Обратното, технологията EGS (Enhanced Geothermal) е млада и има много потенциал за развитие. EGS системите не са свързани с налични подземни залежи от вода. При тази технология се правят сондажи, чрез които големи количества студена вода се впръсква в скалите на голяма дълбочина, за да се използва подземната висока температура за загряването на водата.

Коментар