Магнитно поле притъпява морала

Американски изследователи се научиха да влияят на човешкия морал чрез магнитно поле. В експериментите е установено, че магнитното стимулиране на определени зони на главния мозък може да промени нормалните морални оценки за различни действия, съобщи  physorg.com.

Изследването е проведено от екип на Масачузетския технологичен институт под ръководството на Ребека Сакс. Учените са използвали транскраниална магнитна стимулация (TMC) на теменната област в мозъчната кора на дясното полукълбо.

На главите на доброволците са били закрепени електроди със слабо магнитно поле, което временно е нарушавало предаването на нервни импулси в областта на мозъчната кора, отговаряща за моралната оценка на постъпки. На част от доброволците е въздействано в продължение на 25 минути с ТМС, след което от тях е поискано да оценят определени ситуации.

Участниците във втори експеримент пък са били подложени на кратки въздействия с TMC, от порядъка на 500 милисекунди, непосредствено по време на оценката на ситуациите по седембална система – 1 за абсолютно недопустимо действие и 7 за напълно оправдано.

Резултатите показали, че след магнитна стимулация хората оправдават недопустими постъпки, целящи да навредят на друг. Предполага се, че TMC е попречила на участниците в експеримента да оценят действията от гледна точка на морала, а единствено да се съобразяват с крайния резултат.

Така например, един мъж не би трябвало да позволи на приятелката си да премине по ненадежден мост, макар и да знае, че той би могъл да стигне благополучно другата страна. Обратното би се тълкувало като неморална постъпка, имаща за цел да навреди на ближния. Под въздействие на TMC обаче човек може да оправдае подобно действие, без да го счита за неморално.

Коментар