“Бърза” ERP предлага SAP на малкия и среден бизнес у нас

Стандартизирано, предварително конфигурирано ERP решение за малкия и средния бизнес в България предложи българският офис на SAP. Пакетът SAP Baseline се състои от набор предварително дефинирани “сценарии”, покриващи всички ключови бизнес-процеси в една фирма – счетоводство, контролинг, продажби, дистрибуция, производствено планиране и контрол, управление на материалите, логистина, услуги. Внедряването се реализира с помощта на прилагането на най-добрите практики, предлагани от SAP и нейните партньори.

Предвидимостта от гледна точка на бюджет и време за реализация на проекта – това са двете основни предимства на новата оферта.

12 до 14 седмици е срокът за внедряване на подобно стандартно и предварително конфигурирано решение, обявиха от SAP. Това е доста по-кратко време в сравнение с традиционното за внедряване на SAP ERP, което е от 6 до 12 месеца, а понякога и повече.

От SAP България не посочиха ориентировъчна цена за SAP Baseline. Все пак предвид предварително конфигурираното решшение и краткия срок, както и елиминирането на потребността от анализ на бизнес-процесите на потребителя, той има възможност да знае точната стойност на проекта още преди неговото започване, така че да прецени дали има ресурсите да стартира внедряването.

Самото внедряване ще се реализира от партньорите на компанията у нас. Тяхна грижа ще е както самото въвеждане на системата, така и консултирането за евентуален реинженеринг на бизнес-процесите в предприятието-потребител. Ако предприятието има уникални характеристики, които трябва да бъдат отразени в бизнес-системата, без да се изменят, това също ще е грижа на съответния партньор.

Вертикализирани вариации на ERP предложението не са предвидени. Отделните партньори-внедрители обаче, които са вече 16, могат да предложат индустриална специализация и адаптиране на системата съобразно особеностите на вертикалните сектори.

Най-добрите практики, натрупани от SAP в процеса на работа с клиенти от цял свят, спомагат за постигането на съкратения срок за внедряване, посочи Петър Миленков, управител на SAP България. По думите му системата е подходяща за малки и средни предприятия с персонал от 50 докъм 200 души и годищен оборот не повече от 5 милиона евро – размер, който съответства на европейската дефиниция за МСБ.

Продължителна работа по определянето на това какво да се включва в пакета, както и инвестиция в локализацията на системата – както от гледна точка на език, така и от гледна точка на нормативната уредба – са причините за това SAP да предложи своята “бърза ERP” система чак сега, много след като този вид решения станаха популярни у нас. От друга страна добрата запознатост на бизнеса с “бързите” бизнес-системи е и предпоставка за по-бързото възприемане на предложението.

Коментар