ЕС изостава в киберсигурността

Европейският съюз изостава в областта на сигурността в Интернет, заяви Ивайло Калфин, ръководител на българската делегация в Групата на социалистите и демократите в ЕП, по време на ръководения от него панел на Третата конференция по киберсигурността в Европа.

“В ЕС все още имаме 27 национални политики, свързани с киберсигурността и липсва обща европейска правна рамка. ЕС не участва пълноценно в международното сътрудничество в тази област. Необходимо е да се създаде поста на европейски координатор по киберсигурност, както това е направено в САЩ, който да работи с националните координатори и да стимулира изграждането на единни европейски стандарти за сигурност в Интернет”, каза Калфин.

В панела участваха изпълнителният директор на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, представители на Европейската комисия и Генерална дирекция “Информационно общество”, както и високопоставени ръководни кадри от “Cisco”, “Microsoft”, “McAfee”, “Symantec” и др.

Дискусията в рамките на панела беше насочена главно към постъпките, предприемани в ЕС за предпазване и бърз отговор на атаки в критичните информационни мрежи, свързани с Интернет. Споделен беше опитът на САЩ и участниците достигнаха до заключение, че в ЕС е започнала работа по тези теми, но все още има да се измине дълъг път.

Коментар