Унифицираните съобщения с нов шанс за реализация в бизнеса

Унифицираните съобщения с нов шанс за реализация в бизнеса
Технологията дава на мобилните потребители по-удобен начин за управление на комуникациите
13/04/2006
Телефонни разговори, факсове, електронна поща и гласови съобщения се конкурират за вниманието на потребителите в забързания свят на бизнеса. Достъпът до тези възможности за комуникация през различни устройства и системи създава неудобства. Ако сте в движение, може да говорите 1000 пъти днес по мобилния телефон, но ще трябва да отскочите и до офиса да си прегледате и-мейла, или в по-добрия вариант да влезете в пощенската си кутия от някой друг компютър.
За жалост опитът на някои компании да решат подобни проблеми чрез унифицирани съобщения (unified messaging) претърпя един мини провал в своя дебют. Но не за дълго. В последните 1-2 години пазарът на системи, които ще облекчат живота на мобилния служител, сякаш излиза от летаргията. Интересът към унифицираните съобщения расте, продиктуван от нуждите на потребителите и новите идеи на технологичните компании.
Системите за унифицирани съобщения вършат нещо много полезно за потребителите в движение. Технологията им дава възможност да управляват ефективно комуникацията по телефон, факс и електронна поща от едно място. С други думи, могат да отварят, сортират и архивират гласови съобщения през интерфейса на електронната си поща. Или, обратно, да слушат съобщенията от електронната поща на своите телефони. И в двата случая ще използвате едни и същи, унифицирани команди – прочети, изтрий, премести, препрати и т.н. По начина, по който управлявате електронната поща, ще управлявате и гласовите съобщения.
И в момента мобилните служители имат на разположение устройства от типа цифрови помощници (PDA), с които влизат в Интернет, чатват, теглят и-мейл, наред с куп други неща. Но за да получат своите гласови съобщения (voice mails), ще трябва да се обадят някъде. Не и ако са потребители на унифицирани съобщения. Тогава системата уведомява потребителя, че в офиса е пристигнало ново гласово съобщение за него, а той може да го изтегли като звуков файл и да го прослуша на своя PDA. Чудесна бизнес функция, нали.
Шансът унифицираните съобщения да се наложат като бизнес практика нараства, тъй като в момента много компании обмислят да заменят остарелите си системи за гласова поща. Естественият наследник на тези системи са именно продуктите за унифицирани съобщения от големи доставчици като Cisco, Avaya и Nortel, както и от някои по-малки специализирани разработчици. Показателно за потенциала на пазара е и решението на Microsoft да включи компонент за унифицирани съобщения в новата версия на своя софтуер Exchange 12, очакван следващата година.
Внедряването на една система за унифицирани съобщения обаче не е никак проста задача. Компаниите, решили да се възползват от предимствата на технологията, ще трябва да се съобразяват с редица фактори, свързани с избора на архитектура на системата, с интеграцията й в настоящата инфраструктура, с плановете си за IP телефония, със сигурността и достъпа и не на последно място с обучението на потребителите. Постигането на оптимален баланс между различните аспекти на системата за унифицирани съобщения означава в крайна сметка и по-поносима цена за нейното внедряване и използване.

Коментар