eTOM обучение от ITCE и TeleManagement Forum

От 19 до 21 Май, ITCE в партньорство с TeleManagement Forum проведе тридневно обучение Business Process Framework (eTOM) Implementer”s Workshop за служители на Мобилтел.

еТOM, част от NGOSS, "New Generation Operations Systems and Software“ е програма на TMForum, насочена към управление на бизнеса на доставчици на комуникационни услуги.

eTOM е най-широко използваният стандарт за бизнес процеси в телекомуникационната индустрия, като описва пълния спектър от бизнес процеси на един телеком. Стандарът описва всички ключови елементи от инфраструктурата, тяхното взаимодействие, формулира общата терминология за оператори, системни интегратори и доставчици на решения.

Проведено обучение се базираше на многопрактически упражнения, като предложи насоки за разработката на план за внедряване по Business Process Framework (методология на бизнес процесите). В допълнение на използването й като чисто процесна методология, по време на курса бяха разгледани примери как тя може се приложи към вече установените в организацията процеси.

По специална покана на ITCE, инструктор на обучението беше Маркус Рас (Chief Information Officer в OnePhone Services AB, Швеция). Неговите основни отговорности обхващат поддръжката на изграждането на OnePhone оператори с всички техни ИТ системи и бизнес процеси. Той е заемал множество позиции в различни международни мобилни оператори и консултантски организации като предимно е отговарял за внедряването на информационни системи и NGOSS стандарти. Маркус е първият инструктор на TM форум, който получава консултантска сертификация.

Коментар