6 милиарда евро ще оправят транспорта ни

Шест милиарда евро инвестиции в нова или подобряване на съществуваща инфраструктура за автомобилен и железопътен транспорт препоръчва консултантска фирма. В резултат на намаляване на времето за пътуване с автомобил и влак, се очакват икономии в размер на 7.4 млрд. евро, съобщи Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Развитието на транспортната инфраструктура бе обсъдено на представяне на проекта за Общ генерален план на транспорта до 2030 година. Заместник-министърът Ивайло Московски заяви, че планът трябва да бъде база за програмиране на всички бъдещи инфраструктурни транспортни проекти, финансирани по европейски програми, държавен бюджет или публично-частни партньорства.

Генералният план е подготвен от консултантската компания АЕКОМ – България. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране чрез оперативна програма „Транспорт”. Разработването на плана е възложено от транспортното министерство през 2008 година.

Няколко инфраструктурни проекта, които попадат в обхвата на трансевропейската транспортна мрежа, са очертани като приоритетни за България: от границата ни със Сърбия до Турция; от Македония до Черно море; Румъния (Видин) – Гърция (Кулата); Румъния (Русе) – Гърция (Маказа); София – Варна; водните пътища по Дунав и Черно море; околовръстният път на София.

Коментар