Национален орган ще поеме кибер сигурността

Предстои създаване на Национален орган по кибернетична сигурност, обяви вчера заместник-министърът на отбраната Валентин Радев по време на кръгла маса "Състояние и проблеми на сигурността в киберпространството на България".

Новият орган ще координира дейностите на различните ведомства в областта на кибернетичната защита, както и изграждането на национален компютърен център за обучение по кибернетична сигурност с регионално значение.

„През последните години темата за киберсигурността е една от най-важните, пред която е изправено нашето общество. Напредъкът на информационните технологии и разширяването на спектъра на електронните услуги налагат създаването на ясни параметри в тази област”, каза Радев.

Министерството на отбраната активно участва в работата на междуведомствената група за подготовка на Меморандум за разбирателство между Република България и НАТО, който да създаде правна рамка за сътрудничество в областта на кибернетичната защита.

Кръглата маса бе организирана от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик" и "Асоциацията на комуникационно-информационните специалисти в България. Дискусиите бяха организирани в два панела – "Киберсигурност и гражданското общество" и "Киберсигурност в държавните структури".

Коментар