IPv4 адресите почти свършиха

95% от интернет адресите по протокола IPv4 вече са заети, съобщиха от организацията NRO (Number Resource Organisation), която отговаря за разпределението им.

Очаква се последният от 256-те блока, включващ 16,7 млн. адреса, да бъде даден на някой от регионалните интернет регистратори в началото на 2011 година.

NRO приканва провайдерите по възможно най-бързия начин да организират преход към протокола IPv6, който поддържа 128-битова адресация, за разлика от 32-битовия IPv4.

Адресното пространство на новия интернет протокол възлиза 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 IP-адреса, докато това на IPv4 е само 4,3 млрд.

По-нататъшно забавяне на прехода към IPv6 застрашава стабилността и сигурността на интернет, предупредиха от NRO.

Коментар