Учене на базата на проекти ще подобрява образованието

Използвайки съвременни технологии в образованието, учителите могат да дадат възможност на своите ученици да станат по-конкурентоспособни в цял свят. Това бе основното послание на конференцията „Intel International Education Summit”, която се проведе в Букурещ, Румъния.

Intel обяви планове да реализира серия курсове „Intel Teach – Elements” с локализирани, преведени версии на френски, немски, италиански, португалски, румънски, руски и турски език още през четвъртото тримесечие на 2010 г.

“С тези нови курсове можем да синхронизираме стратегията си с очакванията на образователните системи по отношение на по-кратко, навременно, интерактивно онлайн съдържание в подкрепа на образованието на 21-ви век, базирано на проекти”, каза Дани Арати, мениджър „Образование” в Европа, Intel.

Серията „Intel Teach – Elements” представлява комплект от интересни, завладяващи кратки курсове за учители. Те дават възможности за по-детайлно запознаване с модерните образователни понятия, като например учене на базата на проекти, оценка на уменията на 21-ви век или работа с инструменти за Web 2.0.

Сред ползите от тези онлайн серии са бързото професионално развитие за заети учители, възможността за преподаване на курсовете онлайн или лице в лице, както и предлагане на лесно за употреба съдържание.

Първият курс от сериите – Project-Based Approaches, има за цел да помогне на учителите да подобрят начина, по който разбират и прилагат ученето, базирано на проекти, в съвременната класна стая. Курсът се състои от 5 модула с широк диапазон – от общ преглед на това какво означават проектите до правилно планиране, напредък и наблюдение, базирани на нуждите на учениците.

Intel планира да разшири списъка от локализирани версии на серията курсове в Европа, вкл. в държави от Централна и Източна Европа.

“Регионът на Централна и Източна Европа се движи успешно към глобалната конкурентоспособност и е изключително важно техните образователни системи да отговорят на очакванията на средата днес и в бъдеще”, добави Дани Арати.

Събитието беше седмо по ред и за първи път Intel организира конференцията в държава от региона на Централна и Източна Европа. Форумът събира представители на правителства, лидери на мнение, образователни специалисти и учители от цял свят, които да обсъдят значението на технологиите за образованието в една икономика, базирана на знанието, както и начини как да подобрят образователните системи с помощта на технологиите.

Коментар