Създават общност на техническите комуникатори

Български автори на техническа документация създават Общност на техническите комуникатори. Организацията ще обединява лица, чиято професионална и творческа дейност е тясно свързана с разработката и комуникацията на техническа документация.

Bulgarian Technical Communicators Community има за цел да развива и утвърждава професията автор на техническа документация, като активно работи и комуникира стойности и принос в областта на информационните технологии.

Общността ще спомага за развитие и споделяне на  актуални стандарти в професията с фокус върху новите технологии и добрите практики в създаването и комуникирането на качествена техническа документация.

Началото на общността беше поставено неформално с Международната конференция за автори на техническа документация “Evolution of Technical Communications” през юни 2010. Официално дейността на общността стартира през октомври заедно с появата на онлайн платформата techdocr.com.

Интернет сайтът на общността позволява комуникация и обмен на знания между автори на техническа документация, информационни архитекти, ръководители на проекти и широки ИТ специалисти. На него може да бъде намерена актуална информация за местни и европейски събития, нови технологии и стандарти, новини за професията и др.

Освен достъп до професионална информация и новини за събития, общността си поставя за цел и да подпомага и ориентира желаещите да се занимават с тази професия у нас.

„Автор на техническа документация е все още нова и непозната професия у нас. По неофициални данни в България има около 100 тесни специалисти или т.нар. технически комуникатори, работещи за най-големите ИТ компании у нас – коментира Ваня Кирицова, мениджър технически комуникации във VMware. – Първото предизвикателство, пред което се изправя общността е да комуникира стойностите на професията в обществото и да популяризираме нейния принос в цялостната верига по създаване и предлагане на един софтуерен продукт”.

Цел на общността е и организирането на ежегодна конференция, на която да бъдат представяни новостите в професията, добри практики в стандартизацията, да бъдат поощрявани новите контакти и обмена на информация.

Първият проект на общността е свързан с представяне на ИТ компаниите у нас с отдели за автори на техническа документация като потенциални места за кариерно развитие.

Коментар