IBM с рекорден брой американски патенти

Изобретателите на IBM са достигнали рекордните 5896 американски патента през 2010 г., отбелязвайки 18-та поредна година, през която Синият гигант е начело в списъка на най-изобретателните компании в света.

IBM стана първата компания, на която се предоставят 5000 американски патента за една година. Повече от 7000 изобретатели на IBM от 46 различни щата в САЩ и 29 страни са допринесли за рекордния брой патенти през 2010 г.

Изобретателите, живеещи извън САЩ, са допринесли за повече от 22% от патентите на компанията през 2010 г., което представлява увеличение с 27% на приноса на международните изобретатели през последните три години.

На второ място по американски патенти през 2010 г. е Samsung с 4551 патента, а на трето – Microsoft с 3094 патента, по данни на IFI CLAIMS Patent Services.

Тази година се навършват сто години от създаването на IBM и от първия патент на компанията, получен през 1911 г. за изобретение, свързано с перфорирани карти. Ето и някои от най-интересните и важни патентовани изобретения на IBM от 2010 г:

· Патент # 7 761 440: Методи, системи и продукти за компютърна програма, които синтезират диагнози в областта на създаването на бази данни в здравеопазването – това патентовано изобретение позволява подобрен анализ на данни за здравното обслужване, което може да допринесе за създаването на по-интелигентна система за здравеопазване.

· Патент # 7 760 112: Система и метод на базата на безжичните устройства за комуникация с малък обсег, чрез която се уведомяват водачите на МПС за извънредни условия на движение по пътищата – това изобретение прогнозира условията за движение по пътищата въз основа на обменената информация между превозните средства посредством безжичните устройства за комуникация с малък обсег.

· Патент # 7 693 663: Система и метод за откриване на земетресения и цунами, както и интерфейс за предупреждение – патентът описва техника, която събира и анализира данни от сензорите на твърдия диск на компютъра за точно и прецизно провеждане на анализ на последващи сеизмични събития, като например земетресения, което може да доведе до по-ефикасни действия при извънредни ситуации.

· Патент # 7 790 495: оптоелектронно устройство с фотодетектор на германий – това изобретение поддържа технологията CMOS Integrated Silicon Nanophotonics chip на IBM, която интегрира електрически и оптични устройства на една и също парче силикон и позволява на компютърните чипове да обменят информация чрез импулси светлина (вместо електрически сигнали).

Коментар