ЕС обеща по-малко бюрокрация по РП7

Европейската комисия прие мерки, за да направи по-привлекателно и по-достъпно участието в Седмата рамкова програма за научни изследвания за най-добрите изследователи и най-иновативните предприятия, особено за малките и средните предприятия (МСП). Въз основа на плана за опростяване, представен от през април 2010 г., тези мерки ще влязат в действие незабавно, съобщи днес Комисията.

ЕК прие три конкретни мерки с незабавно действие относно управлението на субсидиите от ЕС за научни изследвания в текущата програма за научни изследвания на ЕС (РП7):

• допускане на повече гъвкавост в начина на изчисляване на разходите за персонал, така че получаващите субсидии за научни изследвания от ЕС да могат да използват обичайните си счетоводни методи, когато кандидатстват за възстановяване на средни разходи за персонал. Няма да е необходимо повече да се използват паралелно специални счетоводни системи само за тази цел;

• собствениците на МСП, чиито заплати не са регистрирани формално в тяхното счетоводство, сега могат да получават обезщетение за работата си по изследователски проекти под формата на изплащане на фиксирани суми;

• една нова ръководна група от висши служители на всички засегнати поделения и агенции на Комисията ще отстранява несъответствията при прилагането на правилата за финансиране на научните изследвания.

„Приетите днес мерки ще позволят на хилядите отлични специалисти, които ние финансираме, да спестят време и усилия за попълване на документи и да се съсредоточат върху това, в което са най-добри – да работят за увеличаване на растежа и броя на работните места и за подобряване на качеството на нашия живот в Европа чрез научни изследвания и иновации на световно равнище”,  коментира Европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин.

Комисията счита опростяването за един от основните принципи за разработване на следващата програма за научни изследвания и иновации на ЕС и ще продължи с подобренията в това отношение. Тя ще представи своите законодателни предложения до края на настоящата година след провеждане на открита консултация, която ще започне в началото на пролетта.

От 2007 г. насам по текущата програма за научни изследвания на ЕС, РП7, бяха внесени над 40 000 предложения от научноизследователската общност, като бяха финансирани почти 8 000 проекта. Почти всички европейски университети участват в нея, а около 15% от участниците са МСП.

Коментар