Всеки може да препоръча приятел за работа и да спечели награда

На 15 януари JobTiger стартира услугата One Click Money, чрез която всеки може да помогне на приятелите си да намерят подходяща работа и да спечели от това
Често хората се ангажират в процеса на търсене на работа за себе си да търсят заетост и за свои приятели и познати. От своя страна световната практика за предлагане на награда за препоръка на успешно назначен служител си пробива път в България и се прилага от все повече фирми в страната.
Сега, с новата услуга, тези интереси се съчетават. Всеки може да печели от препоръчването на подходящи служители, а работодателите получават повече и по-качествени кандидати.
Как работи One Click Money? В обявата за работа фирмата обявява награда от поне 100 лв. за назначаване на кандидат. Всеки абонат на JobTiger има възможност чрез e-mail да изпраща тази обява до свои близки и познати, които смята за подходящи за позицията. Ако те също преценят, че са подходящи и работата ги интересува, могат да кандидатстват за обявеното място, като използват специален линк в e-mail-а с препоръката. Ако кандидатът е одобренисключи трудов договор, този, който го е препоръчал, получава наградата.
JobTiger пази история на този процес, като така гарантира коректното фунциониране и изпълнението на задълженията на страните в него.
Целта на екипа на JobTiger е да се активизира пазарът на труда, да се даде на работодателите евтино и сигурно решение за подбор на персонал, като това се съчетае с интересите на търсещите работа.
Услугата е уникална в световен мащаб и е съвсем навременен отговор на проблемите с липсата на квалифициран персонал в България. One Click Money се радва на завиден интерес още от първите дни след стартирането си.

Коментар