Завършилите в чужбина са по-желани от фирмите

53 на сто от младите хора в Европа проявяват готовност или желание да работят в друга европейска държава, но липсата на средства им пречи да направят първата стъпка в тази посока, като завършат част от образованието си в чужбина, сочи изследване на Евробарометър.

Проучването разкрива голямо несъответствие между широко разпространеното желание на младежите да работят в чужбина и реалната мобилност на работната сила – към момента по-малко от 3 на сто от работещите европейци не живеят в родината си.

Две от най-големите предизвикателства пред Европа са младежката безработица и ниският икономически растеж. По-мобилните студенти, работници и служители са част от решението, смята европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу.

„Младежите все още срещат твърде много спънки. Трябва да улесним тяхното образование, обучение или работа в чужбина и да ги информираме по-добре за възможната финансова подкрепа чрез различни програми на ЕС, като „Еразъм“, с чиято помощ могат за пръв път да живеят извън родината си”, каза Василиу.

Изследванията сочат, че студенти, които са завършили част от образованието си в чужбина, имат по-големи шансове за успех на трудовия пазар, както и за работа в чужбина на по-късен етап в живота си. Работодателите ценят придобитите от тях умения – като владеене на чужд език, адаптивност и междуличностна комуникация.

Според изследването, само един от седем млади европейци (14%) е учил в чужда държава. Основната пречка за мнозина е липсата на средства.

Общо 33 на сто от всички младежи, изразили желание да заминат в чужбина, са посочили, че не могат да си го позволят финансово; близо две трети от реално пътувалите (63%) е трябвало да разчитат на лични средства или спестявания.

„Тази констатация подчертава необходимостта да засилим програмите ни за мобилност, които имат отлична възвращаемост“, добави Василиу.

Коментар