СУ показа безпилотна система за наблюдение

Безпилотна система за въздушно наблюдение и заснемане показаха вчера на летище Божурище Геолого-Географският факултет и Университетският център за въздушно наблюдение при Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.

Системата е разработена за получаване на информация за всяка част от територията на страната (с изключение на високопланинската зона), в съответствие с Националната програма за защита при бедствия 2009 – 2013 г., съобщи университетският сайт.

Приложението й е свързано с видеонаблюдение и генериране на ортофотокарти на територии в бедствие, получаване на информация от райони с радиоактивни, токсични и химични замърсявания, заснемане и оценка на състоянието на растителната покривка, на археологически и исторически обекти и др.

Безпилотната система включва електрически безчетков двигател и радиоуправляем модел с „фиксирано крило“ с разпереност 2,60 м. Може да извършва полети с продължителност до 1 час и има товароносимост до 2,5 кг.

Навигационната система се състои от автопилот с увеличен периметър на действие за осъществяване на контролиран полет на разстояние до 10 км. Налични са сензори за видеонаблюдение и заснемане в два спектрални диапазона (600-700 nm, 720-1000 nm) за съставяне на ортофотокарта и индекс на растителната покривка NDVI с пространствена разделителна способност от 0,05 м и с възможност за генериране на цифров модел на релефа с разделителна способност 0,2 м.

Коментар