Спътник от Галилео ще носи българско име

Един от първите спътници на програма “Галилео”, които ще бъдат изведени в космоса на 20 октомври, ще носи името на деветгодишната Наталия от България, която спечели българската част от детския конкурс за рисунка, съобщи Европейската комисия.

ЕК организира конкурс за детска рисунка във всяка държава-членка на ЕС. Българското жури се събра на 8 юни, за да избере националния победител. Критериите, използвани при оценяването, бяха рисунката да е свързана с темата „Космос и аеронавтика“, оригиналност на изразяването и естетическо послание.

Конкурсът стартира първо в Белгия и България. В останалите страни ще започне между 1 септември и 15 ноември 2011 г. Страните са изброени в азбучен ред на официалния език на страната и затова Белгия и България са първите, стартирали инициативата.

Галилео ще предостави три услуги през 2014-2015 г. на базата на конфигурация от 18 сателита: Open Service, Public Regulated Service и Search-and-Rescue Service. Сателитите на ще бъдат извеждани в космоса на няколко фази, като изстрелването им ще започне на 20 октомври 2011 г., докато завърши позиционирането им.

Коментар