AMD превръща GPU-то в скаларен съпроцесор

AMD е на път да разчупи сегашния модел за развитие на графичните процесори (GPU), като направи архитектурата им по-отворена и универсална.

В момента GPU-тата се характеризират с фиксиран набор от функции, определяни от приложния програмен интерфейс (API) DirectX. Всяко ново поколение API, създавано с участието на GPU разработчици, се явява еволюционна стъпка.

Вместо модели, привързани към DirectX, AMD предлага GPU с по-голяма роля в обработката на данни – в много по-висока степен, отколкото осигурява сега действащият механизъм GPGPU за използване на графичните процесори в изчисления от общ характер.

Новият подход бе представен от компанията по време на форума Fusion Developer Summit. Според AMD, бъдещата GPU архитектура напълно ще поддържа езици за програмиране от високо ниво, вкл. C и C++. Интегрирани в ускорените процесори APU Fusion (обединяващи CPU и GPU), новите графични блокове ще се наричат скаларни съпроцесори.

Архитектурата на скаларния съпроцесор обединява технологии MIMD (много потоци команди, много потоци данни), SIMD (един поток команди, много потоци данни) и SMT (едновременна многопоточност).

Моделът VLIW (много дълга машинна дума), който се прилагаше в предишното поколение AMD GPU, ще бъде изоставен. Компанията ще запази обаче поддръжката на API-та като DirectX и OpenGL.

Разработчиците на игри ще могат да ползват обичайните интерфейси, а за приложения от общ характер е предвидена поддръжка на C++. В следващото поколение процесори Fusion компонентите GPU и CPU ще използват общо адресно пространство памет.

Коментар