Цените на апартаментите в София са паднали с 5%

5% е средният спад в цените на различните имоти у нас през 2011 г. Добрата новина от изминалите месеци е нарастването на обема на покупко-продажбите, което е очакван първи положителен сигнал за започващо възстановяване на имотния пазар от кризата, сочи анализ на Полина Стойкова, оперативен директор на Bulgarian Properties.

През първото полугодие най-активни са пазарите в София и по южното Черноморие. Пазарът в София е движен изцяло от български купувачи, а този по морето – почти 100% от руски купувачи.

Продажбите в тези 2 региона съставляват 40% от общия обем продажби в страната, което им дава водеща роля при определяне на пазарните тенденции съответно в жилищния и ваканционния сегмент.

Наблюдава се повишаване на броя на реализираните сделки в София, 5% спад в цените на продадените апартаменти на годишна база и 2,5% ръст в цените спрямо предходното тримесечие.

Активността на продажбите в столицата от първото тримесечие се запази и през второто, което прави 2011 г. по-успешна за софийския имотен пазар от 2010 г. Последните данни сочат, че през изминалите 2 месеца е изявена тенденцията на закупуване на по-евтини жилища в столицата – между 30 000 и 45 000 евро, а активността при луксозните имоти се забави със започването на летния сезон.

През 2011 г. има сериозно покачване на броя продажби в София спрямо 2010 г. на фона на ръст в броя на продажбите общо за цялата страна от около 10% за първото полугодие на 2011 г., спрямо същия период на 2010 г.

Средната цена на сключените в София сделки за второто тримесечие на 2011 г. е 850 евро, като през първо тримесечие на 2011 г. беше 830 евро (слаб ръст от 2.5%), а спрямо същото тримесечие на 2010 г. има спад с около 5% (от 870 евро на кв.м.).

На база на офертни цени от сайта на Bulgarian Properties, средната цена на кв.м. в София се е понижила през второто тримесечие на 2011 г. с 5% спрямо първото тримесечие на годината и е на стойност, която се равнява на края на 2005/началото на 2006 г. – 945 евро.

Нарастването на обема на покупко-продажбите е първи положителен сигнал за имотния пазар в България. Негативни обаче са все още преобладаващите фактори, които влияят върху пазара в краткосрочен план, а именно: след първоначален ръст в началото на годината, намалява обемът на отпуснатите кредити спрямо 2010 г., чуждестранните инвестиции продължават да намаляват, както и издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради.

Към негативните фактори следва да добавим и общата несигурност относно излизането от кризата на страните от ЕС, задълбочаващата се дългова криза, както и цялостното състояние на глобалната икономика, заключава анализът.

Коментар