HP ще запази бизнеса с персонални компютри

HP обяви, че е завършила оценката на стратегическите алтернативи за Personal Systems Group (PSG) и е взето решение подразделението да остане част от компанията.

HP направи обективна оценка на стратегическото, финансовото и оперативното въздействие при евентуално отделяне на PSG. След нашия анализ стана ясно, че запазването на PSG като част от HP е правилно за клиентите и партньорите на компанията, както и за нейните акционери и служители”, заяви Мег Уитман, президент и главен изпълнителен директор на HP.

Стратегическият преглед е включвал експертизи по отношение на всички дейности и функции. Оценката на данните разкрива високата степен на интеграция, възникнала при всички ключови дейности като веригата на доставки, ИТ и поръчките. В нея се описва и значителната степен, с която PSG допринася към портфолиото от решения на HP и цялостната степен на марката. Също така е установено, че разходите за пресъздаването им в отделно дружество надхвърлят ползите от едно такова отделяне.

PSG е основен елемент от стратегията на HP за осигуряване на висока стойност, дълготрайни отношения с клиентите, малките и средните предприятия и корпоративните клиенти. Управителният съвет на HP е сигурен, че PSG може да спомогне за постигане на растеж на печалбата като част от по-голямо дружество и да ускори решенията от други подразделения на HP.

PSG е водещият производител на персонални компютри в света с приходи на обща стойност 40,7 милиарда долара за финансовата 2010 г. „Възнамеряваме да направим водещия бизнес с компютри в света още по-добър“, заяви Тод Брадли, изпълнителен вицепрезидент на Personal Systems Group, HP.

През август т.г. бившият CEO на HP Лео Апотекер обяви, че компанията планира радикални промени в РС подразделението, като ще търси стратегическа алтернатива на PSG, вкл. пълно или частично отделяне. Това изказване предизвика сериозен смут в ИТ индустрията, предвид лидерската позиция на HP на световния компютърен пазар. Повечето анализатори определиха като погрешен подобен ход, а Апотекер беше освободен от заеманата длъжност след само една година управление.

Коментар