МТИТС обучи експерти по киберсигурност

Над 70 служители от администрацията бяха обучени да прогнозират и разпознават заплахи  към сигурността на информационните системи на ведомствата.

Серията обучения се извършва от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в изпълнение на Закона за електронно управление и Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Основни теми на семинарите са приоритетите в държавната политика за мрежова и информационна сигурност в административните системи, киберпрестъпност и превенцията й, основни заплахи за информационната сигурност в държавната администрация.

От Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност ЕНИСА представиха своя опит в планиране, организиране и провеждане на учения по киберсигурност.

Предстоят още семинари в структурите на държавната, областна и общинска администрация. Те са свързани с предвиденото за 2012 година национално компютърно подпомагано учение на тема: „Защита на критичната информационна инфраструктура”.

Коментар