Аутсорсингът ще става приоритет на правителството

България предприема амбициозна програма, за да се превърне в една от най-атрактивните инвестиционни дестинации в Европа. Това ще стане  чрез цялостна стратегия от реформи и механизми за насърчаване на инвестициите, заяви министър Трайчо Трайков на форум в Лондон, организиран от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Българската агенция за инвестиции.

Събитието, което е първо от поредица подобни конференции в основните световни финансови столици, бе с акцент върху развитието на информационните технологии и аутсорсинга и възможностите, които предлага страната за инвестиции в тези сфери, съобщи МИЕТ. Повече от 100 представители на английски и международни компании от сферата на ИТ, представители на правителството и българския бизнес участваха в конференцията в британската столица.

Не можем да гарантираме по-високи печалби и подобряване на жизнения стандарт на хората само като наливаме пари в тухли и бетон. По този начин рискуваме задълго да останем на опашката на Европа по икономическо развитие и да възпроизвеждаме бедност в страната. Очевидно е, че се нуждаем от нов модел за икономически растеж“, каза Трайков.

По думите му, България може да постигне устойчив растеж и по-добра конкурентоспособност, само ако разчита на сектори с висока добавена стойност – електроника, електротехника, здравеопазване, фармация, здравни технологии, аутсорсинг. Като инвестиционни предимства на страната Трайков изтъкна макроикономическата и политическа стабилност, най-ниските данъчни ставки в ЕС, висококвалифицираните специалисти, опростените административни режими и специалните стимули за високотехнологични сектори.

По инициативата JEREMIE в рамките на ОП “Конкурентоспособност” бяха създадени фондове за рисково финансиране, предназначени да покрият нуждите от капитал във всички етапи от развитието на дадена компания, посочи министърът. Той изтъкна и работата на правителството по плана за намаляване на административната тежест, според който до края на 2012 г. тя трябва да бъде понижена с 20%. „Знаем как да намалим разходите за бизнеса с още 20% годишно чрез промяната на още 20 закона”, каза Трайков.

Екипът на МИЕТ работи върху специален закон за иновациите, който трябва да дефинира нова роля за Националния иновационен фонд като активно работеща структура за грантово финансиране на иновативния бизнес. Предвиждат се възможности за данъчни облекчения, които да насърчат дейността на иновативните предприятия – сред тях например е възстановяване на разходи за социално осигуряване за определен период от време при наемане на висококвалифициран персонал.

С промени в закона за инвестициите се създават условия за сертифициране на проекти в сектора на услугите, в частност – и на аутсорсинга, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима. Това може да стане с въвеждане на допълнителен критерий за сертифициране, свързан с броя на новосъздадените работни места. Трайчо Трайков обяви, че се обсъжда въвеждане на нова насърчителна мярка по закона, свързана с частично покриване на разходите за осигуровки на работодателя.

Подготвя се също концепция за развитие на региона между Варна и Бургас като хъб за аутсорсинг на бизнеспроцеси, стана ясно по време на конференцията. По думите на министър Трайков, през тази година в сектора се очаква ръст от 20%, след двугодишно увеличение с по 20%.

Преди участието си в инвестиционния форум министър Трайков бе събеседник в сутрешното шоу на телевизия CNBC. Министърът на икономиката подчерта, че България все още иска да се присъедини към еврозоната, въпреки сериозните предизвикателства пред единната валута в момента, но не е съгласна с въвеждането на еднакъв данък. По думите на Трайков, присъединяването към еврозоната ще означава за България по-ниски лихвени проценти по кредитите за бизнеса.

Имаме един от най-ниските правителствени дългове в ЕС, така че въпросът е как макроикономическата стабилност да послужи за по-силен растеж и по-високи доходи. И отговорът е да насърчаваме инвестициите в секторите с висока добавена стойност“, допълни министърът.

Коментар