КЗК с нови правила за запазване на конкуренцията

Нови правила на КЗК ще повишат прозрачността и ефективността на мерките за запазване на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие правила по налагане на мерки за възстановяване на ефективната конкуренция при концентрации между предприятия.

Новите правила ще се прилагат в случаите на извършване на задълбочено проучване, т.е. когато в резултат на оценката при ускореното проучване Комисията е установила, че сделката поражда сериозни съмнения за създаване или засилване на съществуващо господстващо положение, при което ефективната конкуренция на съответния пазар ще бъде значително възпрепятствана.

Тъй като концентрациите са разнообразни по вид и характер, така и мерките за запазване на ефективната конкуренция са от различен вид – структурни, поведенчески и др., поясняват от Комисията. Целта на настоящите правила е да направи процедурата по налагане на мерки за запазване на конкуренцията по-прозрачна и ефективна.

Ефективността на предложените мерки се оценява с т.нар. „пазарен тест”, при който конкурентите (респ. доставчици и клиенти) се анкетират доколко предприетите ограничения ще отстранят очакваните негативни ефекти на пазара след концентрацията.

След като страните опишат всички детайли на предлаганите мерки, КЗК оценява доколко те са допустими  и определя като приемливи онези от тях, които отговарят на критериите, разписани в настоящите правила.

Коментар