HP SAP HANA ускорява обработката на данни

Иновативно решение за обработка на големи обеми от данни представиха днес пред българска аудитория технологичните гиганти HP и SAP. Клиентите на двете компании могат да поръчат готова инфраструктура от HP в пакет с лицензи на SAP.

Еееро Коскинен, мениджър бизнес развитие за SAP HANA, разкри предимствата на in-memory технологията при обработка на големи обеми данни

HP SAP HANA включва сървъри, софтуер, услуги и всичко необходимо за бърза интеграция на решението и възможност за динамично управление на конвергираната инфраструктура. Това е нов подход за двете компании, анонсиран за първи път през лятото на 2011 г., като в края на декември имаше голямо обновление.

Решението се явява качествен скок, тъй като не изисква тежки инвестиции и предлага редица нови възможности. Достъпни са няколко типа от т.нар. “appliances”, в зависимост от нуждите на потребителя и с възможност за скалируемост на решението.

SAP HANA разчита на технология “in-memory computing”, която позволява обработка на масивни количества данни в основната памет на сървъра за получаване на мигновени резултати за анализ и транзакции.

Когато купи HP SAP HANA, клиентът получава предварително инсталирано цялостно решение. Модулният пул от ресурси може да бъде динамично пренасочван от изпълнение на една задача към друга. Цените зависят от конкретните нужди на потребителя.

Наблюдава се интерес към решението от страна на компании, работещи със софтуер на SAP, които искат цялата им формация да бъде събрана на едно място и превърната в стойностен актив.

HP SAP HANNA може да се ползва в банки и финансови институции – за изчисляване на риска при кредитиране например, както и в производството, машиностроенето, ритейл веригите, енергетиката, телекомуникациите и др. И в момента повече от 50% от SAP инсталациите на ERP и CRM са върху HP конвергирани  инфраструктури.

Коментар