Свети Валентин е – време за любимия робот?

В Деня на Св. Валентин ни се иска да бъдем близо до хората, които обичаме. Изследователи от Германия, Франция, Италия, Холандия и Великобритания обаче са решили да изпробват дали един ден най-специалният човек в живота ни може да бъде… робот.

Експериментите са показали, че децата, например, могат да станат изключително привързани към робот-приятелче, но може ли и роботът от своя страна да развие емоционална връзка с едно човешко същество?

Можем ли да очакваме, че един ден роботите ще развият поведение, което прилича на човешката привързаност? Това е въпросът, чиито отговор се търси в проекта ALIZ-E.

Емоциите играят централна роля във всички човешки взаимодействия, включително начина, по който си взаимодействаме с технологиите.

Проектът ALIZ-E се фокусира върху взаимодействието „робот-дете“, базирайки се на богатото въображение на децата и тяхната отвореност към общуване с изкуствени „същества“. Малчуганите, участващи в проекта, са заявили, че искат да имат робот-приятел, който да им помага с домашните, в игрите и дори да им готви.

За да станат възможни подобни взаимодействия – такива, които се случват между робот и човек в продължение на дни и седмици, а не само на няколко минути – проектът ALIZ-E се стреми да въведе в роботите системи за натрупване на памет.

Ролята на паметта е от решаващо значение в човешкото социално поведение. Въпреки че социалните отношения се случват „тук и сега“, те зависят също и от миналото, защото настоящото ни поведение се влияе силно от предишния опит и предишните преживявания.

Ако се окаже успешно, това изследване може да доведе до създаване на бъдещи приложения, включително развитието на образователни роботи-другарчета за най-младите потребители. Следващата стъпка в проекта ALIZ-E предвижда роботите да „излязат“ от лабораторията и да идат за тестване при млади пациенти в детското отделение в болницата „Сан Рафаеле“ в Милано.

Изследователите ще проучват дали робот може да ангажира и да поддържа интереса на детето по време на игра, пригаждайки собственото си поведение към индивидуалността на детето – употребата на езика, моделите на говор, езика на тялото и предпочитанията за игра.

ЕС финансира изследователски проекти като ALIZ-E като част от опитите да се гарантира, че съюзът е сред лидерите в сферата на социалния прогрес и икономическите ползи, които ще донесе роботиката – една глобална индустрия, изчислявана на 15 милиарда евро годишно.

Коментар