Миши алгоритъм подобрява навигацията

Австралийски учени разработват нов алгоритъм за навигация SeqSLAM, който ще повиши точността и надеждността на системата за глобално позициониране GPS.

В момента е необходима връзка към три GPS спътника за надеждно и точно определяне на местоположението. Това е скъпоструващо решение, което изисква до минута време за определяне на координатите.

Благодарение на математическия алгоритъм на SeqSLAM и евтина камера, навигацията може да стане значително по-опростена и достъпна.

Има много места, на които е невъзможно да се приема спътников навигационен сигнал. Дори в големи градове хората могат да останат без навигация заради високите сгради и тунелите. Оригиналният визуален алгоритъм на SeqSLAM използва локални ориентири за определяне на точното местоположение. Системата предполага, че се намира на определено място и уточнява къде точно с помощта на видеокамера.

Така например, ако се намирате в кухнята на офиса, алгоритъмът разглежда наоколо и открива признаци на кухня каквито са електроуредите. След това, когато излезете в коридора, алгоритъмът го сравнява с данните от плана на офис сградата и предлага маршрут за движение към изхода. Малко като в матрицата, нали?

Революцията във визуалната навигация започна в проекта Google Street View, в рамките на който се снимат улици по целия свят. Сложно се оказа обаче тези улици да станат познаваеми в различни условия и алгоритъмът да различава визуално еднакви улици.

Разработчиците на SeqSLAM  използват навигационен модел от малки млекопитаещи като плъховете например. Независимо от слабото си зрение, тези гризачи имат фантастично умения да се ориентират в пространството.

„Технологията”, заимствана от мишките, е позволила на разработчиците да елиминират нуждата от мощни компютри и сложни алгоритми. SeqSLAM разчита на прост набор от алгоритми и не изисква скъпи камери и спътници, но въпреки това осигурява надеждна навигация в сложни градски условия.

Новата технология ще бъде представена на Международната конференция по роботи и автоматизация в края на годината в САЩ.

Коментар