Земята пулсира един път на 60 милиона години

Земята има пулс. Един път на 60 милиона години континентите се повдигат и след това отново се спускат до предишното си ниво, твърдят учени.

Какъв точно тектоничен механизъм кара планетата да пулсира не е напълно изяснено. Именно с „туптенето” обаче се обяснява масовото измиране на морските животни, което се случва по график в последните 500 милиона години.

При повдигане на континентите, моретата стават твърде малки за много от видовете и те умират, поясняват изследователи от университета в Канзас. До този извод учените стигат след химически анализ на морските изкопаеми.

При всяко масово измиране, в жертвите е открито повишено съдържание на стронций-87. Според порефесора по физика и астрономия Адриан Мелот, този изотоп се получава при разпада на елемента рубидий, който се съдържа в континенталната кора и се отделя при мощни изригвания на лава.

При повдигане на континентите, в морето попадат големи количества стронций-87, като съдържанието му се увеличава значително спрямо друг изотоп – стронций-86. Това е резултат от излизането на рубидия от континенталната кора на повърхността заедно с лавата и превръщането му в стронций.

Освен това, по време на повдиганията, скалите са подложени на мощна ерозия – ландшафтите стават гористи, водите текат по-бързо, като измиват почвата от скалите и я отнасят в морето. Този процес също води до увеличаване на количеството на стронция в морските води.

Според професор Мелот, земните пулсации са най-приемливото обяснение за периодичните масови измирания на морските животни. Теорията се отнася за Северна и Южна Америка, като се предполага, че са налице подобни процеси и на другите континенти.

Коментари по темата: „Земята пулсира един път на 60 милиона години”

добавете коментар...

  1. Валери

    По правилно е да се каже, че на 60млн. години Земята вдига високо кръвно, ако хипотезата е правилна. Следнайки тази логика, то би трябвало, и сега Земята да има пулс, който учените все още не са открили. Предполагам, че това може да стане, ако се сложат лазерни датчици по доста върхове и падини и чрез спътници се засекат измененията. Трябва да се отчетат много параметри/шумови фонове, магнитни, електромагнитни, радиационни излъчвания ОТ и ВЪРХУ Земята/, и най важно местоположението на Земята спрямо другите планети, и сателити в Слънчевата система и то в 3D формат. Засича се също и местоположението на Слънчевата система спрямо заобикалящите ни други системи. С по мощен компютър предполагам, че може да стане. Пък може ,и да се предвидят някои земетресения и аномалии. За тая цел трябва да участват всички държави, а не всеки да казва този спътник е мой, а онзи твой. Сговорна дружина планина повдига!

Коментар