Японски уред заглушава бъбривците

За тези, които трудно понасят бъбривците наоколо, японски изследователи може би са намерили лек. Те са изобретили преносимо устройство, наречено „SpeechJammer”, което може безболезнено да заглуши речта на дадено лице на разстояние до 30 метра.

Уредът е създаден от изследователи от Националния институт за усъвършенствани научни изследвания и технологии и Университета Очаномизу. Работи чрез записване на досадната реч и „изстрелването” й обратно чрез насочен микрофон, при което се добавя 0,2-секундно закъснение. Записаният звук се засилва към автора си чрез насочен говорител.

Човешкият мозък се нуждае от незабавна обратна връзка, за да продължи да управлява речта правилно. Объркването, което се постига чрез уреда, разбива синхрона и кара объркания мозък на бъбривеца да се шокира, поради което той млъква.

Макар да е безспорна необходимостта от ефективно устройство за заглушаване, остава фактът, че „SpeechJammer” е всичко друго, но не и дискретен. Последната му версия изглежда голяма и грозна като мутанта „Фазер” от Стар Трек, така че е по-вероятно бъбривецът да замлъкне от изумление при вида на уреда, насочен към него, без значение дали е включен или не.

Коментар