ChromePass – възстановява пароли за Chrome

ChromePass е малка програма, с чиято помощ можете да възстановите забравени логини и пароли за браузъра Chrome.

chromepass-ins

Приложението има опростен интерфейс и поддържа работа в режим на команден ред. В новата версия е отстранен проблем, който пречеше на програмата да чете пароли при наличие на нелатински символи.

ChromePass се разпространява безплатно като freeware с обем 142 килобайта за всички актуални версии на Windows.

Даунлоуд: ChromePass

Коментар