Google създава изкуствен интелект с квантов компютър

Машината D-Wave Two работи 1000 пъти по-бързо от суперкомпютър

Машината D-Wave Two работи 1000 пъти по-бързо от суперкомпютър

Google, НАСА и няколко водещи университета започват изследвания в областта на изкуствения интелект с помощта на квантов суперкомпютър D-Wave Two, опериращ 512 кубита.

Производителността на машината при извършване на сложни изчисления с над 500 параметъра превъзхожда хиляда пъти тази на обикновените суперкомпютри.

Проектът Quantum Artificial Intelligence Lab се фокусира върху машинното самообучение. Изкуственият интелект ще се използва при персонализирано търсене в интернет и предсказване на мястото и времето на пътни задръствания на базата на GPS данни.

Подобни технологии вече се прилагат в системите за разпознаване на лица, глас, емоции и в други подобни приложения, изискващи комплексни изчисления с много параметри. Едни от перспективните направления за използване на машинно самообучение са прогнозите за промените в климата, финансовият анализ, медицината, националната сигурност и др.

Квантовият компютър D-Wave ще бъде пуснат през третото тримесечие на 2013 г., съобщава Google. Известно е, че D-Wave може да работи с други компютри, поемайки най-сложните изчисления, докато обикновените машини ще изпълняват останалите задачи.

Коментар