Смарт услуги ще носят успех в пост-РС ерата

Играчите на пазара за персонални компютри трябва да продават смарт услуги в пост-РС ерата, вместо да наблягат основно върху хардуера. Облачната среда ще осигури на бизнеса необходимите възможности за подобни услуги, заяви Бари Лем, председател на борда на директорите на Quanta Computer – един от най-големите в света контрактни производители.

Облакът има три ключови характеристики, които се означават с абревиатурите TBB, VPP и KKK, пише Digitimes.com. Първата от тях, TBB, означава технология, поведениe и бизнес. Пример за нея са услугите на Google и Facebook, които постигнаха успех за сметка на промяна в потребителското поведение.

VPP пък означава стойност, цена и печалба. ИТ играчите трябва да отчитат стойността, която тяхната продукция може да даде на потребителите. Ако стойността е уникална, тя ще осигури печалба.

KKK означава ключова технология, знания и популярни приложения. Според Лем, тайванските ИТ играчи имат сериозни технологични предимства, но им липсва опит по отношение на знанието и популярните приложения.

Така например, Quanta изпита множество проблеми при разработката на медицински облачни услуги, заради недостиг на професионални познания в тази област – между медиците и ИТ инженерите има информационен проблем, който трябва да бъде запълнен.

Ако играчите на пазара могат да проявят стойността на продуктите и бизнеса си в рамките на сегашната ценностна система, няма да им се налага да създават прекомерно напрежение върху условията на труд за своите работници, като същевреченно запазят малка печалба, заключава шефът на Quanta.

Коментар