Държавата ще приеме над 1500 неплатени стажанти

Стартира набирането на кандидати за стаж в 155 структури на държавната администрация за 815 стажантски места в 106 населени места в България. Кампанията по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, а стажовете ще се проведе на два етапа в периода септември-ноември 2012 г.

Първият етап стартира на 17 септември 2012 г., като в него могат да вземат участие всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс. Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиванео на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Могат да кандидатстват студенти с непрекъснати права и среден успех от следването до момента над 4.00. Те трябва да подадат заявление за стаж по образец с посочени административна структура, стажантското място, за което се кандидатства, среден успех от следването до момента и автобиография на български език по образец (Europass). Крайният срок за кандидатстване е 15 август 2012 година.

След подбор на кандидатите по документи, ще бъдат проведени тестове само с избраните от тях в периода от 15 до 25 август. С успешно представилите се на тестовете кандидати ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 25 август до 5 септември.

Интересът към стажантската програма от структурите на държавната администрация за първия стаж е голям. Заявени са 815 стажантски места в 155 административни структури в 106 населени места в цялата страна, съобщи JobTiger.

Първата вълна стажанти ще бъде последвана от втора, като стажът ще се проведе в периода 29 октомври – 29 ноември 2012 година. За втората вълна до момента са заявени над 760 стажантски места.

Проектът е финансиран безвъзмездно от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментар