Естония въвежда „умно” отчитане на тока

Най-голямата електрическа компания в Естония въвежда система за „умно” отчитане на тока. Смарт електромери ще бъдат инсталирани в 630 000 домове, а информацията от тях ще се обработва от система за управление на операциите (OSS).

Естония е една от многото държави, които инсталират умни електромери съгласно поставената от ЕС цел за подобряване на енергийната ефективност с 20% до 2020 г. Местният оператор Elektrilevi подписа 8-годишен договор с шведската компания Ericsson за доставка, изграждане, интегриране и въвеждане в експлоатация на системата.

Умните електромери дават възможност на потребителите да контролират употребата на електроенергия, като по този начин намаляват сметките си. Това е възможно чрез нови тарифни модели, които компаниите за комунални услуги могат да предлагат и така да предоставят по-точно и навременно таксуване. Системата елиминира отчитането на място и води до спестявания в резултат на навременното регистриране на злоупотреби.

Ericsson ще достави и внедри услуги през 2G/3G мобилен интернет и технологии за управление и отчитане, в това число и 630 000 умни електромера. Компанията също така ще инсталира система за управление на операциите (OSS) с цел управление на електромерите и събраната от тях информация, а в периода на въвеждане на системата в експлоатация ще управлява? ?мрежата за умно отчитане.

Преминаването от отчитане на място към автоматизирано дистанционно отчитане ще ни даде възможност да изготвяме сметките на клиентите ни по-бързо и точно. Ще получаваме по-прецизна информация от електрическата мрежа и ще можем да реагираме по-бързо в случай на прекъсване на токоподаването или опити за злоупотреби”, коментира Майт Рахи, мениджър в Elektrilevi.

В рамките на пилотен проект тази година ще бъдат монтирани 5 700 умни електромера. В периода 2013-2016 г. Ericsson ще инсталира 630 000 смарт електромера, след което ще управлява проекта още три години, а Elektrilevi ще може да удължи договора за управление до 2025 г.

Този проект позволява на Elektrilevi и Естония да направят сериозна крачка към развитието на Свързаното общество, където хората и бизнеса печелят от употребата на свързани устройства в реално време”, коментира Паоло Колела, ръководител на отдел „Консултиране и системна интеграция” в Ericsson.

Коментар